Aanvragen subsidie instrumentaal muziekonderwijs cursusjaar 2017-2018

Home > Inwoners > Actualiteiten > Aanvragen subsidie instrumentaal muziekonderwijs cursusjaar 2017-2018

Aanvragen subsidie instrumentaal muziekonderwijs cursusjaar 2017-2018

RSS
Dit item is verlopen op 01-07-2017.

Op grond van de deelverordening subsidie Muziekonderwijs Scherpenzeel kunt u subsidie aanvragen voor het volgen van muzieklessen bij een bevoegd muziekdocent of een erkende muziekschool voor het seizoen 2017-2018. Voor algemene muzikale vorming kan geen subsidie meer aangevraagd worden. Voor minderjarige muziekleerlingen kan subsidie worden aangevraagd door de ouders/verzorgers. Meerderjarige leerlingen tot 25 jaar kunnen zelf subsidie aanvragen als ze dagonderwijs volgen of als er sprake is van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. Het maximale subsidiebedrag voor instrumentaal muziekonderwijs is € 200,00. Dit bedrag wordt evenredig naar beneden bijgesteld als er meer aanvragen zijn dan het subsidieplafond toelaat. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie staan vermeld in de informatiefolder. Deze folder en het aanvraagformulier zijn af te halen bij de receptie van het gemeentehuis, de openbare bibliotheek, muziekschool SMS en bij Caecilia. De folder en het formulier kunt u ook digitaal vinden.

Alle aanvragen moeten vóór 1 juli 2017 bij het gemeentehuis ingediend te zijn. Aanvragen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de gemeente Scherpenzeel, telefoonnummer (033) 277 23 24.