Aanvragen subsidie instrumentaal muziek-onderwijs cursusjaar 2020-2021

Home > Inwoners > Actualiteiten > Aanvragen subsidie instrumentaal muziek-onderwijs cursusjaar 2020-2021

Aanvragen subsidie instrumentaal muziek-onderwijs cursusjaar 2020-2021

RSS
Dit item is verlopen op 02-07-2020.

U kunt een subsidie aanvragen voor het volgen van muzieklessen bij een bevoegd muziekdocent of een erkende muziekschool voor het seizoen 2020-2021. Dit op basis van de deelverordening subsidie muziekonderwijs Scherpenzeel. Voor algemene muzikale vorming kan geen subsidie meer aangevraagd worden. Ouders of verzorgers kunnen subsidie aanvragen voor minderjarige muziekleerlingen. Meerderjarige leerlingen tot 25 jaar kunnen zelf subsidie aanvragen als ze dagonderwijs volgen of als er sprake is van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.

Het maximale subsidiebedrag voor instrumentaal muziekonderwijs is € 200,00. Dit bedrag wordt evenredig naar beneden bijgesteld als er meer aanvragen zijn dan het subsidieplafond toelaat.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie staan vermeld in de informatiefolder. Deze folder en het aanvraagformulier zijn af te halen bij de receptie van het gemeentehuis, de openbare bibliotheek, muziekschool SMS en bij Caecilia. De folder en het formulier kunt u ook digitaal vinden op www.scherpenzeel.nl/subsidies.

Alle aanvragen moeten vóór 1 juli 2020 zijn ingediend bij het gemeentehuis. Aanvragen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het O. Vermeer van de gemeente Scherpenzeel, telefoonnummer (033) 277 23 24.