Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) vanaf nu mogelijk bij gemeente Scherpenzeel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) vanaf nu mogelijk bij gemeente Scherpenzeel

Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) vanaf nu mogelijk bij gemeente Scherpenzeel

RSS

Door de coronacrisis hebben sommige huishoudens te maken met een terugval in hun inkomen. Huishoudens die hierdoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste woonlasten kunnen een aanvraag doen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Een aanvraag voor de TONK kan ingediend worden bij de gemeente Scherpenzeel (in tegenstelling tot de Tozo in Barneveld).

Voor wie?

De TONK is bedoeld om huishoudens tegemoet te komen in de noodzakelijke privé woonkosten, zoals de huur en hypotheek, servicekosten en kosten van gas, water en elektriciteit.

Hoe lang duurt de TONK?

De TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari tot en met juni 2021. De maximale duur van de TONK tegemoetkoming is 6 maanden. U kunt de TONK ook voor een kortere periode aanvragen. De TONK is bedoeld voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft en geen aanspraak kan maken op een andere voorziening.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Er zijn 2 aanvraagperioden. Op dit moment kunt u een aanvraag indienen voor aanvraagperiode 1, van januari tot en met maart 2021. Vanaf half april kunt u een aanvraag indienen voor aanvraagperiode 2, van april tot en met juni.

Wat zijn de voorwaarden om voor de TONK in aanmerking te komen?

Om voor de TONK in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet u minimaal 30% minder inkomen verdienen dan voor de coronaperiode, waardoor u problemen heeft met het betalen van uw vaste woonlasten. Daarnaast wordt een vermogenstoets gedaan en wordt onderzocht of u geen aanspraak kan maken op andere financiële regelingen.

Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de gemeente Scherpenzeel. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via (033) 277 23 24.