Aanslag gemeentelijke belastingen wordt eind maart verstuurd

Home > Inwoners > Actualiteiten > Aanslag gemeentelijke belastingen wordt eind maart verstuurd

Aanslag gemeentelijke belastingen wordt eind maart verstuurd

RSS
Dit item is verlopen op 02-04-2020.

De brief met de gemeentelijke belastingaanslag die jaarlijks eind februari verstuurd wordt, is voor dit jaar verschoven naar eind maart. Het aantal betaaltermijnen (9) verandert niet. Wel schuiven deze ook een maand verder, waardoor de eerste incasso niet in maart, maar in april wordt uitgevoerd en de laatste incasso in december.

De keuze om de aanslagen een maand later te versturen is genomen, omdat het van groot belang is dat inwoners en ondernemers een correcte WOZ-beschikking krijgen.

Vorig jaar bleken fouten te zijn geslopen in de WOZ-administratie van de gemeente Scherpenzeel. Er is een projectteam ingeschakeld om de achterstanden weg te werken en de WOZ-administratie weer spoedig en adequaat op orde te brengen.

De herstelacties worden gedaan in nauwe afstemming met de Waarderingskamer. De Waarderingskamer heeft aangegeven dat achterstanden voortvarend en met kennis van zaken worden aangepakt en weggewerkt. De verwachting is dat alle kwaliteitscontroles eind februari zijn afgerond. Deze controles wil de gemeente afwachten, voordat de aanslagen 2020 verstuurd worden. Dus zal dus eind maart gebeuren.