Aanleg glasvezel: hoe zit het?

Home > Inwoners > Actualiteiten > Aanleg glasvezel: hoe zit het?

Aanleg glasvezel: hoe zit het?

RSS

Delta Fiber gaat glasvezel aanbieden in Scherpenzeel. Hier wordt een nieuw netwerk voor aangelegd. De werkzaamheden beginnen deze week. Met de gemeente zijn hierover afspraken gemaakt. Abonnees van Delta Fiber zijn met een brief op de hoogte gesteld van de aanleg en maken met Delta Fiber afspraken over de aansluiting in huis.

Via een campagne van Delta Fiber bleek dat in Scherpenzeel voldoende animo is voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Met de gemeente Scherpenzeel zijn afspraken gemaakt over onder meer de graafwerkzaamheden en het opleveren van het straatwerk na aanleg. Deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Twee aanbieders

De gemeente heeft nu met twee aanbieders van glasvezel een samenwerkingsovereenkomst gesloten: KPN en Delta Fiber. De gemeente heeft geen voorkeur voor een bepaalde marktpartij. Ook kunnen nog meer aanbieders van glasvezel in Scherpenzeel gaan aanleggen. Vanuit de Telecomwet mag een gemeente een vergunningsaanvraag voor glasvezel niet weigeren. Wel mag de gemeente voorwaarden stellen waaraan de partijen moeten voldoen. Dat is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Geen verplichting tot aanleg

Dat met KPN en Delta Fiber overeenkomsten zijn getekend, is geen garantie dat beide partijen daadwerkelijk een glasvezelnetwerk gaan aanleggen. De samenwerkingsovereenkomst is namelijk geen verplichting tot aanleg.

Wel heeft Delta Fiber aangegeven volgende week te starten met de aanleg. Abonnees van Delta Fiber hebben inmiddels een brief ontvangen met meer uitleg over de aanleg en de aansluiting binnenshuis. KPN geeft aan in het voorjaar 2021 te willen starten met de uitrol van glasvezel. De gemeente heeft hier geen zeggenschap in. Heeft u vragen, dan is het aan te raden om bij de betreffende aanbieder te informeren.

Start aanleg Delta Fiber

De aanleg van het glasvezelnetwerk door Delta Fiber wordt uitgevoerd door aannemer BAM Infra Telecom.  In totaal wordt ongeveer 70 km gegraven. Volgende week starten de graafploegen in de Eikenlaan. De graafploeg graaft een sleuf in de berm en legt daar de buizen in. Vervolgens blaast een andere ploeg de flinterdunne glasvezels door de buis naar de woningen.  Wanneer de graafploeg aan de slag gaat in een straat, ontvangen alle bewoners van tevoren een zogenoemde ‘graafbrief’ van de aannemer.  

Contracten

In de samenwerkingsovereenkomst zijn dus de voorwaarden vastgelegd tussen bedrijven die gaan aanleggen en de gemeente. Indien deze bedrijven tot aanleg overgaan moeten ze zich daaraan houden. Dit staat los van contracten tussen deze partijen en inwoners. Wil men informatie, zich aanmelden of overstappen, dan kan contact worden gezocht met het bedrijf naar keuze.

Aanleg meerdere netwerken

Vanuit de Telecomwet is geregeld dat aanbieders van glasvezel zelf een netwerk mogen aanleggen. Gebruikmaken van een bestaand netwerk, zoals bijv bij elektra het geval is, is geen verplichting. Iedere nieuwe marktpartij die aan de voorwoorden voldoet, mag graafwerkzaamheden gaan uitvoeren. Het kan dus voorkomen dat de stoep of straat meerdere keren wordt opgemaakt. Dit kan voor overlast zorgen. De gemeente probeert hierop te sturen, zodat werkzaamheden goed worden afgestemd en zo kort mogelijk duren, maar heeft hier geen zeggenschap in.

Wethouder Gerard van Deelen tekent de samenwerkingsovereenkomst met Piet Grootenboer, directeur van DELTA Fiber Netwerk met daarin de afspraken tussen de gemeente en het bedrijf over de aanleg van glasvezel.