Aangepaste noodverordening 29 april 2020

Home > Inwoners > Actualiteiten > Aangepaste noodverordening 29 april 2020

Aangepaste noodverordening 29 april 2020

RSS

Sporten en bewegen

Kinderen tot en met 12 jaar mogen georganiseerd, onder andere in teamverband, onder begeleiding buiten sporten en bewegen. Daarbij hoeven zij zich niet te houden aan de 1,5 meter regel. Hierbij mogen geen toeschouwers zijn.

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde, echter zij moeten zich wel houden aan de 1,5 meter regel. Het artikel maakt duidelijk dat daarmee wordt gedoeld op door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar met uitzondering van wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met een andere sportclub. 

Onderwijsinstellingen

Al het basisonderwijs en de bijbehorende buitenschoolse opvang mogen vanaf 11 mei 2020 stapsgewijs weer worden gestart.

Verlenging evenementen verbod 

Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel aan evenementen deel te nemen.