Actualiteiten

Home > Inwoners > Actualiteiten

Actualiteiten

RSS
 • Wijziging inzameling huisvuil vanwege Pasen

 • Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

 • Regelingen voor medisch afval

 • PMD-afval graag in gele zakken en met juiste inhoud

 • Maatregelen tegen het Coronavirus

 • nieuws rondom Corona-maatregelen

 • Scholen blijven langer dicht: tenminste tot na meivakantie

 • Tijdelijke uitbreiding minimaregelingen voor activiteiten kinderen thuis

  Om de corona-uitbraak in te perken, zijn we allemaal gebonden aan ons huis. Normale activiteiten als naar school gaan, sporten, muziekles en leuke uitjes gaan daarom niet door buitenshuis. Het is daarom niet alleen een bijzondere, maar soms ook een uitdagende periode. Zeker voor gezinnen met kinderen. Daarom hebben we besloten de minimaregelingen voor kinderen tijdelijk uit te breiden.

  Wat is het?

  Binnen de minimaregeling is een vergoeding mogelijk voor culturele, educatieve, recreatieve, sportieve, sociale activiteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor: de (sport)vereniging, de speel-o-theek, een museumjaarkaart, bioscoopkaartjes, en sport- en muziekles. Voor kinderen tot en met 17 jaar is deze vergoeding €300,- per jaar. Tijdens de coronacrisis kan deze vergoeding ook gebruikt worden voor kosten van bijvoorbeeld knutselmateriaal en gezinsspellen. Zodat u toch met uw gezin aan educatieve en recreatieve activiteiten kunt doen.

  Te denken valt aan:

  • Knutselmateriaal (knip/plak/teken/verf/lijm/klei etc.)
  • Eventueel gezinsspellen (binnen of buiten) tot een maximum bedrag van € 50,-
  • Dit geldt niet voor computergames

  Voor wie?

  • Voor gezinnen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm en/of hulp met schulden;
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar.

  Wethouder Henny van Dijk: “Wat is er nou leuker dan een puzzel op tafel leggen waar het hele gezin elk moment van de dag kan aanschuiven om een paar stukjes te leggen. Er kan ook een spel gekocht worden om met twee of meer personen te spelen. De paasdagen zijn in aantocht en dan is er geen schoolwerk, dus alle tijd om een nieuw spel te ontdekken. Ik wens jullie daarbij heel veel spelplezier. En......als je uitgespeeld of gepuzzeld bent, kun je deze daarna ruilen met je vriendjes en vriendinnetjes.” 

  Wat zit er nog meer in het minimabeleid voor kinderen? 

  - Vergoeding indirecte schoolkosten: Voor de aanschaf van onder andere schrijfgerei, schriften, materiaalkosten en de ouderbijdrage.  € 75,00 voor basisschool leerlingen, 300 euro voor leerlingen voortgezet onderwijs.

  - Computerregeling: 500 euro voor de aanschaf van een laptop of computer. Dit is een renteloze lening, die elke vijf jaar per gezin kan worden aangevraagd. 

  Hoe aanvragen?

  Heeft u deze minimavergoeding al gekregen voor 2020? Dan hoeft u alleen nog bonnen af te geven. Graag digitaal opsturen aan sociaalteam@scherpenzeel.nl. Heeft u deze vergoeding nog niet aangevraagd en denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand of neemt u contact op met sociaalteam@scherpenzeel.nl.

 • Eerste overlijden in Scherpenzeel na coronabesmetting

  Een inwoner van Scherpenzeel is woensdag 1 april in zijn woonplaats overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dit is het eerste overlijden na besmetting door het coronavirus in de gemeente Scherpenzeel. Burgemeester Harry de Vries: “Mijn medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden.”

  De overledene is positief getest op het coronavirus. In verband met de privacy van de overledene en de familie geeft de gemeente verder geen persoonlijke informatie.

  De Vries leeft mee met de nabestaanden en indirect met alle inwoners. “Ik realiseer mij heel goed dat het overlijden door een coronabesmetting een schok is in Scherpenzeel. Deze verschrikkelijke pandemie komt nu heel dichtbij. Daarom wens ik iedere inwoner heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.”

 • Hulp nodig of behoefte aan een praatje?

  We leven op dit moment in een rare tijd. Wat vanzelfsprekend was, is dat niet meer. In het voorbij gaan van elkaar moeten we afstand houden. Een kopje koffie drinken met elkaar of afspreken in een horecagelegenheid kan even niet meer. Bijeenkomsten gaan niet door, want ook het verenigingsleven zit op slot. U kunt niet naar de kerk. Kortom, het is een moeilijke tijd voor iedereen. En daarom hebben we elkaar juist nu, extra nodig. Gelukkig staan er ook in Scherpenzeel heel veel organisaties en mensen klaar om iets te doen, u kunt ze bellen voor een praatje of een bemoedigend woord. Hieronder staan handige nummers om juist nu bij de hand te hebben.

  Bereikbaarheid Sociaal team gemeente Scherpenzeel

  Voor alle vragen waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over wonen, huishouden, zorg, gezondheid, mantelzorg e.a. tel: 033-277 2324 en via sociaalteam@scherpenzeel.nl.

  Stichting welzijn ouderen (SWO): biedt een luisterend oor, geeft voorlichting, advies en ondersteuning over praktische zaken www.swo-sr.nl. Tel: Astrid Krauts 06-214 68 437, Martine van Garderen 06- 837 75 854, Rianne van Ginkel: 06-516 47 525.

  Welzijn Scherpenzeel: Ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers en bezoekers van De Inloop die behoefte hebben aan een praatje bel dan: 06-36458191 (Mariska Bergstra) of 06-40653279 (Bertine van Raaij) info@welzijnscherpenzeel.nl.

  Zonnebloem: www.zonnebloem.nl 0318-572 448 of reijerversteeg@hotmail.nl

  NPV (kerkelijke vrijwilligersorganisatie) https://npvzorg.nl/locatie/scherpenzeel/

  Vitras maatschappelijk werk: biedt allerlei vormen van hulpverlening aan, informatie, voorlichting en advies, praktische en materiële hulp, hulpverlening, coördinatie van zorg en begeleiding e.a. via 030-88 02 200.

  Meldpunt bezorgd: Meldingen via meldpuntbezorgd.scherpenzeel@vitras.nl of bel 030-88 02 200 (kantooruren).

  Maatschappelijk werk Vluchtheuvel: christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden vanuit een christelijke heldere identiteit via 0113-21 30 98 of 033-46 48 001.

  De Schuilplaats – christelijk maatschappelijk werk https://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/scherpenzeel-huizen

  Facebook: #CoronaHulpScherpenzeel Facebookgroep voor inwoners van Scherpenzeel die hulp nodig hebben of hun hulp willen aanbieden.

  Bij spoed en crisis

  • Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur per dag bereikbaar 0900-99 555 99
  • Veilig thuis 0800-2000 (signalen bij huiselijk geweld)
  • Politie acuut 112 of het landelijke politienummer 0900-8844

  Voor medische vragen en richtlijnen over het coronavirus

  • RIVM: 0800-1351 elke werkdag tussen 8.00-20.00 uur

  Voor een luisterend oor en hulpvragen:

  • De Luisterlijn: 0900-0767 (24/7) of chat via luisterlijn.nl
  • Rode Kruis Hulplijn: 070-44 55 888
  • ANBO: 0348-466666 tussen 9.00 -17.00 uur

 • Zes corona-besmettingen in Scherpenzeel ondanks andere berichtgeving

  Momenteel telt gemeente Scherpenzeel zes corona-patienten. Deze inwoners zijn positief getest op het corona-virus. Tot gisteren toonde de landelijke website van het RIVM deze getallen per gemeente per dag. Dit is nu gewijzigd naar het aantal corona-patienten dat is opgenomen in het ziekenhuis, per gemeente per dag. Dat is in Scherpenzeel nu niet het geval, waardoor de teller voor Scherpenzeel op de site van het RIVM op nul staat. 

 • Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers (tozo) deze week (nr 14) van start.

  Ter bescherming van banen en inkomens, heeft het kabinet een economisch noodpakket aangekondigd. Een van de maatregelen daarin is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze ondersteunt zelfstandige ondernemers, ook zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Het ondersteunend pakket stelt gemeenten in staat zelfstandige ondernemers in nood snel te ondersteunen.

  Rijksoverheid over tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers 

 • Ook financiële tegemoetkoming voor non-food-ondernemers (TOGS)

  Ook ondernemers in de non-food-sector kunnen vanaf maandag 30-03-2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als Noodregeling.

  Deze regeling is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Daartoe hebben minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer besloten. 

  Rijksoverheid over de regeling Tegemoetkoming non-food ondernemers

 • Nieuwe noodverordening 27 maart 2020

  De voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, heeft op 27 maart 2020 een aangepaste noodverordening afgekondigd. In deze noodverordening zijn de aanvullende maatregelen verwerkt, die op 23 maart werden aangekondigd. De noodverordening van 17 maart vervalt hiermee.

  Evenementen en samenkomsten

  Alle evenementen en samenkomsten zijn tot en met 1 juni 2020 verboden. Uitzondering betreffen bijvoorbeeld gemeenteraadsvergaderingen en bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van bedrijven en instellingen. Voor huwelijken, begrafenissen en bijeenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard geldt dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Voor alle uitzonderingen geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 

  In alle gemeenten van de VGGM geldt dat het verboden is om in een groep van 3 of meer personen samen te zijn, als je niet de afstand van 1,5 meter in acht neemt. Uitzondering hierop zijn gezinnen en spelende kinderen onder de 12 jaar.

  Contactberoepen en speelhallen

  Daarnaast worden casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen gesloten. Contactberoepen (waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden) zoals kapper, nagelstyliste en masseur mogen niet uitgeoefend worden. Hierop is een uitzondering voor zorgverleners (para-medische beroepen) mits er een individuele medische indicatie bestaat en ze de benodigde hygiënevereisten in acht nemen. 

  Recreatie

  In de gemeenten van de VGGM worden de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen gesloten, zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden. 
  Daarnaast kan de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden in de publieke ruimte volledig afsluiten,  als blijkt dat het, door de hoeveelheid aanwezige mensen, moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren.

  Corona bestrijden we samen

  Ahmed Marcouch, voorzitter van de VGGM: “Gelukkig zien we dat de meeste mensen hun verantwoordelijkheid nemen en de richtlijnen van het RIVM ter harte nemen en naleven. Deze noodverordening geeft mij als voorzitter van de VGGM de mogelijkheid op te treden wanneer dit niet gebeurt en zorgt ervoor dat we op de recreatieparken en andere gebieden de risico’s beperken. Ik kan niet genoeg benadrukken dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden van elkaar: in het park, de supermarkt en op straat. En zorg voor elkaar. Corona bestrijden we samen."

  Handhaving 

  De noodverordening geeft de aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de verordening te handhaven. De verordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. 

  De noodverordening is gepubliceerd op de website van de VGGM en de websites van de gemeenten.

  Voor meer informatie www.rijksoverheid.nl  en www.rivm.nl 
   

 • Brief 70+ inwoners in Scherpenzeel over corona

  Lieve mensen in Scherpenzeel,

  We leven op dit moment in een rare tijd. Wat vanzelfsprekend was, is dat niet meer. In het voorbij gaan van elkaar moeten we afstand houden. Bijeenkomsten waar veel senioren naar toe gaan, gaan nu (even) niet door, want ook het verenigingsleven zit op slot. U kunt niet naar de kerk. Als u kinderen en/of kleinkinderen heeft kunnen (mogen) ze niet op bezoek komen. Kortom, het is een moeilijke tijd voor iedereen, maar zeker voor u!

  Allemaal maatregelen die nodig zijn om het vreselijke coronavirus uit te bannen. We moeten voorkomen dat het virus zich verspreidt en meer slachtoffers gaat maken, om onze samenleving en u te beschermen. 

  Het is een vreemde en onzekere tijd. Daarom hebben we elkaar juist nu, extra nodig. Gelukkig staan er ook in Scherpenzeel heel veel organisaties en mensen klaar om iets te doen, u kunt ze bellen voor een praatje of een bemoedigend woord. Op de achterzijde staan de contactgegevens van deze organisaties die juist in deze tijd handig zijn om bij de hand te hebben. 

  Laten we met elkaar proberen om dit vreselijke virus tegen te houden. Ik wens u heel veel sterkte deze tijd. Samen komen we hier doorheen. 

  Met hartelijke groet,

  Harry de Vries
  Burgemeester Scherpenzeel


  Kunt u nu geen beroep doen op familie of vrienden, zoekt u hulp of wilt u met iemand bellen? Hieronder staat een overzicht van organisaties die u verder kunnen helpen. 

  Gemeentehuis

  Voorlopig, door het coronavirus, kunt u bij Burgerzaken alleen terecht op afspraak via (033) 277 23 24 en burgerzaken@scherpenzeel.nl. Van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. 
  De balie is open van 9.00 tot 12.30 uur op werkdagen. 
  Wij adviseren u telefonisch contact op te nemen. 

  Bereikbaarheid Sociaal team Scherpenzeel

  Voor alle vragen over zelfstandig functioneren, zoals over wonen, huishouden, zorg, gezondheid, mantelzorg via (033) 277 23 24 en sociaalteam@scherpenzeel.nl.

  Scherpenzeelse organisaties:

  • Stichting welzijn en ondersteuning (SWO)
   biedt een luisterend oor, geeft voorlichting, advies en ondersteuning over praktische zaken www.swo-sr.nl. 
  • Telefoon: A. Krauts 06-21 46 84 37, M. van Garderen 06-83 77 58 54, R. van Ginkel 06-51 64 75 25. 
  • Welzijn Scherpenzeel
   Ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers en bezoekers van De Inloop die behoefte hebben aan een praatje bel dan: 06-36 45 81 91 
  • (M. Bergstra) of 06-40 65 32 79 (B. van Raaij) info@welzijnscherpenzeel.nl.
  • Zonnebloem
   www.zonnebloem.nl (0318) 57 24 48 of reijerversteeg@hotmail.nl
  • NPV 
   (kerkelijke vrijwilligersorganisatie) https://npvzorg.nl/locatie/scherpenzeel/ 
  • Vitras maatschappelijk werk
   biedt allerlei vormen van hulpverlening aan, informatie, voorlichting en advies, praktische en materiële hulp, hulpverlening, coördinatie van zorg en begeleiding e.a. via (030) 880 22 00.
  • Meldpunt bezorgd
   Meldingen via meldpuntbezorgd.scherpenzeel@vitras.nl of bel (030) 880 22 00 (kantooruren).
  • Maatschappelijk werk Vluchtheuvel
   christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden vanuit een christelijke heldere identiteit via (0113) 21 30 98 of (033) 464 80 01.
  • De Schuilplaats – christelijk maatschappelijk werk
   https://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/scherpenzeel-huizen 
  • Facebook
   #CoronaHulpScherpenzeel Facebookgroep voor inwoners van Scherpenzeel die hulp nodig hebben of hun hulp willen aanbieden. 

  Bij spoed en crisis

  • Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur per dag bereikbaar 0900-99 555 99
  • Veilig thuis 0800-20 00 (signalen bij huiselijk geweld)
  • Politie acuut 112 of het landelijke politienummer 0900-88 44

  Voor medische vragen en richtlijnen over het Coronavirus

  • RIVM: 0800-13 51 elke werkdag tussen 8.00 - 20.00 uur

  Voor een luisterend oor en hulpvragen:

  • De Luisterlijn: 0900-07 67 (24/7) of chat via luisterlijn.nl
  • Rode Kruis Hulplijn: 070-44 55 888
  • ANBO: 0348-46 66 66 tussen 9.00 - 17.00 uur
    
 • Ondersteuning voor ondernemers via coronadesk

  De gemeente Scherpenzeel is sinds woensdag 25 maart aangesloten bij de ‘coronadesk’ van het Ondernemersloket van de gemeente Barneveld. Dit informatiepunt helpt ondernemers met hun vragen over de gevolgen van het coronavirus voor hun bedrijfsvoering. Het loket is telefonisch, per mail of via de websites van beide gemeenten bereikbaar. Deze bundeling van krachten draagt bij aan goede dienstverlening.

  De coronadesk is een tijdelijke uitbreiding van het Ondernemersloket. Via deze desk werken de beide gemeenten samen om ondernemers met vragen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor hun bedrijfsvoering te beantwoorden. De coronadesk informeert, adviseert en biedt ondernemers een luisterend oor. Ook geeft de coronadesk meer duidelijkheid over regelingen die van toepassing kunnen zijn op ondernemers, waaronder ook zzp’ers en horeca. Voorbeelden zijn Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

  Wethouder Gerard van Deelen, onder meer verantwoordelijk voor het bedrijfsleven in Scherpenzeel, is blij met de coronadesk. “Het zijn zware tijden voor ondernemers, ook in Scherpenzeel. Vele bedrijven hebben te maken met een terugval of een te verwachte terugval van hun omzet en inkomsten. De lengte van de te overbruggen periode is onzeker. Als gemeentebestuur weten we dat ondernemers solidair zijn naar elkaar en elkaar zullen ondersteunen. Ook wij als Scherpenzeelse college willen alle ondernemers een hart onder de riem steken en hun wijsheid, kracht, creativiteit  maar bovenal gezondheid toewensen. Maak optimaal gebruik van alle regelingen die de overheid je biedt en bezoek ons coronadesk van het Barneveldse en Scherpenzeelse Ondernemersloket. Samen staan we sterk.”

  De coronadesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via 0342-495888 en via ondernemersloket@scherpenzeel.nl. Meer informatie via www.scherpenzeel.nl/coronavirus-hulpvoorondernemers

 • Geen centrale examens dit jaar door coronavirus

 • Eerste corona-besmetting vastgesteld in Scherpenzeel

  Ook in Scherpenzeel is inmiddels bij een inwoner het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Het is mogelijk dat meerdere inwoners besmet zijn geraakt met het virus. Vanwege privacy worden verder geen mededelingen gedaan.

  Burgemeester Harry de Vries: “Allereerst wens ik de patiënt in deze situatie beterschap toe. Ik begrijp dat het voor Scherpenzeel een schok is, dat nu ook in onze gemeente het corona-virus is vastgesteld. Hoewel we hier natuurlijk wel op voorbereid waren. Ik wil u allen op het hart drukken: houd afstand van elkaar. Denk aan de 1,5 meter afstand, hierdoor krijgt besmetting weinig kans. Doe het voor de gezondheid van ons allen en in het bijzonder voor de zwakkeren onder ons. Dit is ons belangrijkste wapen tegen het corona-virus, helemaal nu we ook in Scherpenzeel met dit virus de strijd aan gaan. Ik wens u allemaal veel sterkte toe.” 

  Kijk voor actuele informatie op de websites van RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en voor lokale ontwikkelingen zie scherpenzeel.nl/coronavirus 

 • Coronavirus maatregel: verpleeghuizen gesloten voor bezoekers

 • Afvalinzameling blijft hetzelfde

 • Toespraak van burgemeester Harry de Vries

  Scherpenzeel staat samen sterk, is de boodschap van onze burgemeester Harry de Vries. Luister naar zijn boodschap voor de Scherpenzelers in deze vreemde tijd in strijd tegen een onzichtbare vijand via https://bit.ly/2xecazs

 • Leden welkom bij commissie Begraafplaatsen

 • Laat de mezen maar komen

 • Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen voor ondernemers

 • Aangepaste openingstijden Burgerzaken

  Niemand wacht graag en zeker niet in deze onzekere tijden van het coronavirus COVD-19. Als je ons vertelt wanneer je komt, zijn wij er voor jou!

  Vanaf 18 maart werkt Burgerzaken op afspraak en kan je een afspraak maken voor bijvoorbeeld verlenging of ophalen van het rijbewijs, het paspoort en de ID-kaart. Of het aangeven van een geboorte of overlijden. De afspraak plannen we op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur en op maandagavond tussen 18.30 en 20.00 uur. Voor de avondafspraak moet de afspraak vóór maandag 12.30 uur zijn gemaakt. 

  De voordelen van deze nieuwe werkwijze:

  • Jouw wachttijd wordt tot een absoluut minimum beperkt
  • Je kan jouw afspraak van huis uit maken (binnen de beschikbare afspraakmogelijkheden)  en stuurt een e-mail naar burgerzaken@scherpenzeel.nl of telefonisch (033) 27 723 24
  • De medewerker verwacht je en kan zich volledig op jouw vraag focussen met de nodige voorbereiding
  • Bij het maken van de afspraak krijg je alvast nuttige informatie over wat je eventueel moet meenemen zodat we je bij je eerste afspraak meteen kunnen verder helpen

  Vraag?
  Heb je een informatieve vraag, stuur ons een bericht via burgerzaken@scherpenzeel.nl. Misschien kunnen we jou een bezoek aan het gemeentehuis besparen.
  Vermeld wel steeds jouw burgerservicenummer (BSN)! Dit hebben we namelijk ook nodig om een correct, volledig en op maat antwoord te geven.

  Een groot aantal zaken kan je al aanvragen of doorgeven via onze website

  Neem dus eerst even een kijkje op onze website!

 • informatiefolder Kids Bikepark

 • Update maatregelen tegen het corona-verspreiding

 • AFLASTING Informatieavond Kids Bikepark

 • Noodverordening afgekondigd in Gelderland-Midden

  De voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, heeft een noodverordening afgekondigd. Hiermee zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verboden, in de periode van 14 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020. Deze noodverordening geldt ook voor de gemeente Scherpenzeel. 

  Meer informatie over deze verordening staat op de website van de VGGM.

 • Basisscholen en horeca vanaf morgen gesloten

  De scholen in Nederland, dus ook de basisscholen in Scherpenzeel, blijven vanaf morgen gesloten. Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Onder andere scholen, kinderdagverblijven en horeca gaan dicht. Lees hier meer over de maatregelen.
   

 • Burgemeester De Vries over de corona-maatregelen

  Beste inwoners van Scherpenzeel,

  Het coronavirus treft de wereld hard. Voor de meesten van ons een onwerkelijke situatie, waarin alles wat normaal lijkt in ons leven ineens heel anders wordt. Het kabinet heeft de afgelopen dagen een aantal maatregelen genomen die ook ons sociale en maatschappelijke leven in Scherpenzeel drastisch beïnvloeden en waarvan we de gevolgen allemaal merken.

  Bijeenkomsten die niet door mogen gaan, kerken die sluiten of met maximaal 100 aanwezigen hun diensten mogen houden, scholen die sluiten, kortom: ons leven wordt ineens beperkt. Er is ons gevraagd om waar dat enigszins mogelijk is thuis te blijven, geen handen te schudden en bij zelfs lichte vormen van verkoudheid of grieperig gevoel IEDER sociaal contact te vermijden. Denk hier alstublieft niet te lichtvaardig over, ik hoor mensen zeggen “ach het is een griepje”, echter de werkelijkheid is anders. Deze pandemie is een bedreiging voor onze volksgezondheid. Laten we rekening houden met elkaar, door jezelf in acht te nemen kun je anderen beschermen en dan denk ik ook heel in het bijzonder aan kwetsbare groepen, wat betreft gezondheid of leeftijd.

  Ook  in onze gemeente is inmiddels een noodverordening van kracht. Dat betekent dat het houden van bijeenkomsten met meer dan 100 personen een strafbaar feit is, waartegen ook opgetreden zal worden. Maar los van het getal 100…denk heel goed na of u de komende weken ook kleinere bijeenkomsten door moeten laten gaan.

  Verder ben ik erg geschrokken van het zgn. hamsteren…..ik begrijp dat mensen zich zorgen maken, maar we leven gelukkig in een goed georganiseerd land en de levensmiddelenhandel doet alles om de voorraden op peil te houden en er zijn geen berichten dat dit niet mogelijk is. Hamsteren vind ik niet sociaal, omdat er ook nog andere mensen zijn die behoefte hebben aan producten.

  We moeten met zijn allen deze periode door en dat kan, als we solidair zijn  en rekening houden met elkaar. Daarom vind ik het initiatief van de Scherpenzeelse krant echt heel mooi om de actie te starten #CoronaHulpScherpenzeel (via Facebook) waarin inwoners om hulp kunnen vragen aan anderen en inwoners ook zelf hulp aanbieden. Laten we omzien naar elkaar in deze tijd!

  Ik wil ook mijn grote erkentelijkheid en diepe respect uitspreken aan alle mensen die werken in de zorgsector, de ambulancedienst, de overige hulpdiensten, onderwijs, levensmiddelensector en de (ondersteunende) overheidsdiensten. Heel veel dank en waardering.

  Volg de komende tijd de berichtgeving, iedere dag kunnen er nieuwe richtlijnen volgen.

  Ik heb Scherpenzeel leren kennen als een warme gemeenschap, waarin de mensen klaar staan voor elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat als we diezelfde mentaliteit aan de dag leggen in deze tijd van de corona-crisis we ook deze periode samen doorkomen.

  Ik wens ons allemaal daarbij veel wijsheid en sterkte.

  Met vriendelijke groet,

  Harry de Vries
  Burgemeester Scherpenzeel

 • Winnaars van een warmtescan voor het huis

 • Samen rattenoverlast voorkomen!

  Er komen regelmatig meldingen binnen over rattenoverlast. Vrijwel altijd heeft dit te maken met onbedoeld voedselaanbod. Door onzorgvuldig met voer en etenswaren om te gaan worden onbedoeld ook ratten gelokt en gevoerd. Ratten hebben namelijk drie levensbehoeften, een schuilplaats met in de directe omgeving voedsel en water. Ten aanzien van het beperken van het voedselaanbod valt er nog heel veel te winnen.

 • Tijdelijke standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Oost

 • Vaststelling bestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10

 • Vertraging rekeningen voor eigen bijdrage Wmo 2020

 • Rekeningen eigen bijdrage Wmo 2020 zijn verlaat

  Ontvangt u hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Zoals hulp bij huishouden, begeleiding of heeft u een woningaanpassing? Dan is dit een belangrijk bericht voor u.

 • Vrijheid vieren met straat versieren

 • Afsluiting Ruwinkelseweg, Heintjeskamperweg en Renessersteeg

 • Overheid.nl

 • Nieuw: www.socialewegwijzerscherpenzeel.nl

 • Zelf belastingzaken inzien en aanpassen via mijn.scherpenzeel.nl

 • Subsidieregeling voor energiebesparing eigen huis (SEEH)

 • Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

 • Vaststellen bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Archief