Woensdag 6 juli ligt het voorontwerp ter inzage. 

Tijdens deze inloopmomenten kunt u het plan bekijken. De initiatiefnemers en de bij het dossier betrokken medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Ter inzage

Het bestemmingsplan voor een bedrijventerrein aan de Stationsweg (werktitel Zwarte Land 2) ligt met ingang van 22 juni 2022 voor zes weken voor iedereen ter inzage.

Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag) kan het plan worden ingezien bij de afdeling Ruimte en Groen (Buitenplaats), aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel.

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0279.BP2022Stationsweg-vo(externe link) of scan de bijgevoegde QR-code.

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar maken.

Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 2 augustus 2022). Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.