In de informatieronde van de raad verzamelen de fracties alle informatie die ze nodig hebben om hun mening te vormen over een voorstel door te luisteren en informatieve vragen over het onderwerp te stellen. Van de raadsfracties worden nog geen politieke standpunten gevraagd. Inwoners kunnen tijdens deze bijeenkomst meepraten en vragen stellen. De invloed van een inwoner is in deze fase van het besluitvormingsproces het grootst, omdat er nog geen standpunten zijn ingenomen.

De informatieronde vindt plaats in kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel, aanvang 20.00 uur.

De vergaderdatum en de te bespreken onderwerpen worden bekend gemaakt in de Scherpenzeelse krant.

U kunt de vergaderstukken digitaal raadplegen via de vergaderkalender(externe link).
Voor meer informatie over vergaderingen kunt u mailen naar griffie@scherpenzeel.nl