Dit jaar gaat de gemeente werken aan de riolering in de Lijsterbeslaan, Berkenlaan, Plataanlaan en de Acacialaan. Op 13 september is er een informatieavond voor belangstellenden.

Voor duurzaam waterbeheer en het verminderen van wateroverlast wordt een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Zo kan het schone regenwater apart van het vuilwater worden ingezameld en afgevoerd. Ook krijgen de wegen een opknapbeurt, worden er verkeersplateaus aangelegd en wordt de verharding (bijv betontegels, plateaus en trottoirbanden) vervangen.

Iedereen, ook niet-aanwonenden van deze straten, is van harte welkom op dinsdag 13 september in De Breehoek om kennis te nemen van het uitvoeringsontwerp. Ook is regenwateradviseur Lanny Olie aanwezig om u van alle informatie te voorzien op het gebied van afkoppelen van regenwater en hoe u dit zelf op uw eigen terrein kunt aan pakken. De koffie staat klaar van 19.30 tot 21.00 uur.