De tarieven voor 2022 voor de Wmo-voorzieningen zijn aangepast. Het gaat om voorzieningen als hulp bij het huishouden, hulpmiddelen of begeleiding. In het besluit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat de tarieven of prijzen voor Wmo-voorzieningen tussendoor aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld door stijging van kostprijzen. De nieuwe tarieven vindt u hier.  

Het abonnementstarief van de Wmo verandert op dit moment niet.

Ook het tarief van De Valleihopper die het Wmo-vervoer in de regio verzorgt wordt dit jaar aangepast. De Valleihopper informeert de gebruikers hier zelf over.