In stappen naar aardgasvrij: De Transitievisie Warmte Scherpenzeel is gereed voor besluitvorming door gemeenteraad. We gaan in Nederland stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en het verwarmen van onze huizen en kraanwater. Dat gebeurt uiterlijk in 2050, en ook in Scherpenzeel zullen we in kleine stappen het aardgas vervangen door duurzame warmte. Hoe we dat gaan doen en wanneer is een vraag waar de gemeente zich dit jaar (en de komende jaren tot 2050) over buigt.

Wat is de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente de route aan naar een duurzame warmtevoorziening in Scherpenzeel. Er staat in wat wij als gemeente belangrijke uitgangspunten voor “aardgasvrij” vinden en wat mogelijke eerste stappen kunnen zijn. We willen buurt voor buurt het aardgas vervangen door duurzame warmte.

Samenwerken

Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners willen in drie verkenningsbuurten en bedrijventerrein ‘t Zwarte Land de komende jaren aan de slag om verder uit te zoeken wat de beste aardgasvrije oplossing is voor de verschillende buurten. Daarnaast zetten we voor alle gebouweigenaren in op energiebesparing om zo het aardgasverbruik te verminderen.

Tips of ideeën

De Transitievisie Warmte is te vinden op www.duurzaamscherpenzeel.nl . Uw reactie kunt u mailen naar duurzaam@scherpenzeel.nl