Deze week gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor de Hersenstichting.

Het kan zijn dat deze collecte online plaatsvindt.

Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over enkele weken op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.