Bij de griffie mevrouw B.S. van Ginkel-Schuur (griffier), G. Oostenbrink (raadsadviseur en plaatsvervangend griffier) en Mevrouw M. de Groot (griffiemedewerker).

De griffier is de adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad, zoals de gemeentesecretaris dat voor het college is.

De griffier zorgt ervoor dat de gemeenteraad vergadert en besluiten neemt en dat deze dit op de juiste wijze doet. De griffier staat hierbij de voorzitter van de raad terzijde en ondertekent met de voorzitter de besluiten van de gemeenteraad. Ook ondersteunt de griffier de gemeenteraad bij het formuleren van de kaders en randvoorwaarden voor het beleid, bij het uitoefenen van de controlerende functie en bij de volksvertegenwoordigende rol.

Inwoners kunnen contact opnemen met de griffier als zij iets onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen via e-mail: griffie@scherpenzeel.nl of telefonisch: (033) 277 23 24.

De gemeenteraad schriftelijk benaderen kan ook. Ingekomen post wordt op de ingekomen stukkenlijst voor de gemeenteraad geplaatst. Tijdens de raadsvergadering wordt deze lijst vastgesteld. Tot twee werkdagen voor de raadsvergadering worden de stukken verwerkt.