Inwoners met een laag inkomen ontvangen dit jaar een eenmalige energietoeslag van 500 tot 800 euro.

Deze toeslag is een steuntje in de rug voor mensen die de stijgende energiekosten lastig zelf kunnen opvangen.

Kom ik in aanmerking? 

Inwoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag en bekend zijn bij de gemeente ontvangen zo spoedig mogelijk automatisch een bericht. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de energietoeslag, maar heeft u geen bericht ontvangen? Vul dan het Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag in. 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Scherpenzeel als u op 1 april 2022:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Scherpenzeel woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag inkomen heeft. Mensen die maandelijks tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm ontvangen, kunnen €800,- krijgen. Mensen die tussen de 120-130% van de toepasselijke bijstandsnorm ontvangen, krijgen €500,-.  

Extra toeslag

Op 5 juli besloot het kabinet het bedrag voor de energietoeslag te verhogen. Hoe dit eruit gaat zien voor Scherpenzeel is nog niet bekend. Zodra er meer informatie is, kunt u dat hier lezen.

Besparen op energiekosten

Er zijn een aantal manieren om op energieverbruik te besparen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website van Milieu Centraal. 

Bijzondere bijstand

Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Wilt u een aanvraag doen voor bijzondere bijstand? Neem dan eerst contact op met de klantmanager van de gemeente via (033) 277 23 24, om daarna het aanvraagformulier in te vullen.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact op met ons Sociaal Team, (033) 277 23 24. Of kijk op www.idhschuldhulp.nl welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.