Gekozen schetsontwerp herinrichting Eikenlaan

Op woensdag 13 november zijn alle ingevulde keuzeformulieren in het bijzijn van de gemeente en het bewonerscomité geteld. Met een grote meerderheid van 42 stemmen tegen 4 stemmen is het duidelijk geworden dat de meeste bewoners
voorkeur hebben voor variant 2.

Uitslag keuze schetsontwerp Eikelaan