De gemeente Scherpenzeel maakt werk van het economisch beleid. Het college van B&W heeft in 2015 in de Nota Economisch Beleid opgeschreven wat de ambities in Scherpenzeel zijn. De gemeenteraad is akkoord gegaan met dit beleid. 

De beleidsnota geeft niet alleen een overzicht van de economische terreinen, maar beschrijft ook welke ontwikkelingen er zijn en wat dit voor de gemeente Scherpenzeel en de ondernemers betekent.

Doel

De doelstellingen van het economisch beleid zijn:

  • het behouden en stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Scherpenzeel,
  • het (verder) verbeteren van het ondernemers(vestigings)klimaat en
  • het (blijvend) onderhouden van goede relaties met het bedrijfsleven.

Vervolg

Het college van B&W bespreekt na de zomervakantie het concept van de Nota Economisch Beleid Scherpenzeel 2015-2018 en stuurt dit daarna – ter vaststelling naar de gemeenteraad. Daarna is het economisch beleid de leidraad.

Meer informatie

Heeft u over dit onderwerp vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de heer Steven van Griethuijsen, tel. (033) 277 23 24 of  s.vangriethuijsen@scherpenzeel.nl