Energievisie Scherpenzeel

Home > Duurzaam Scherpenzeel > Energievisie Scherpenzeel

Energievisie Scherpenzeel

 • Energievisie Scherpenzeel

  Omgaan met energie: nu en in de toekomst

  In de gemeente Scherpenzeel was het energieverbruik in 2018 707 terajoule (TJ). Hiervan is ca. 49% voor warmte, 34% voor elektriciteit en 17% voor verkeer en vervoer. Dit zijn de meest recente cijfers. Ook in de toekomst hebben inwoners en ondernemers in Scherpenzeel elektriciteit nodig en waarschijnlijk gaat deze vraag zelfs stijgen. Daarom is het nodig om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor energieopwek uit wind en zon. Hoe we dit willen doen, staat beschreven in de Energievisie.
  In de raadsvergadering op donderdag 18 februari 2021 is de Energievisie met 3 amendementen aangenomen. 

  Inwoners zijn belangrijk

  Tijdens het behandelen van dit onderwerp in de Opinieronde van 28 januari jl., werd duidelijk dat de Energievisie vragen oproept in Scherpenzeel en omgeving. Diverse inwoners en omwonenden maakten gebruik van het spreekrecht, dit gebeurde schriftelijk omdat vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus de vergaderingen digitaal worden gehouden. 

  Om deze insprekers extra tijd te geven om hun bijdrage toe te lichten, is maandag 15 februari een extra bijeenkomst gehouden (digitaal). De insprekers kregen mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen aan raads- en commissieleden en de wethouder. De bijeenkomst is hier terug te kijken.

  Ingediende vragen en antwoorden

  Tijdens de bijeenkomst op maandag 15 februari kregen kijkers van de online live uitzending de mogelijkheid om vragen per mail te stellen. Deze zijn deels behandeld tijdens de bijeenkomst en worden ook op deze pagina geplaatst. 

  Nav de Opinieronde van 28 januari waarin de Energievisie is behandeld, zijn door politieke partijen technische vragen ingediend. Deze vragen en de beantwoording zijn hier te lezen.