Biodiversiteit

Home > Duurzaam Scherpenzeel > Biodiversiteit

Biodiversiteit

Bestrijding eikenprocessierups

Een groep actieve inwoners is vorig jaar gestart met het project ‘mezenkastjes’. Deze vogelhuisjes, gemaakt door PlattelandAnders, trekken vooral mezen aan, die zich voeden met de eikenprocessierups. Samen met de gemeente zijn lanen uitgezocht om te starten met dit project.

Dit zijn de Lambalgerkeerkade, Poolsche steeg en Park Scherpenzeel, waar nu de nestkasjes zijn opgehangen. Op dit moment krijgen meerdere straten in de gemeente nestkastjes. Daarnaast is een werkgroep opgericht met vrijwilligers die jaarlijkse de kastjes schoonmaken en tellingen uitvoeren. Het volgende doel is het verminderen van van te voren spuiten tegen de eikenprocessierups. Deze gebieden krijgen bordjes, zodat het voor voorbijgangers duidelijk is.

Boomfeestdag

Groen en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Het organiseren van de Boomfeestdag is daar onderdeel van. De aanplant van bomen is belangrijk. Bomen zorgen namelijk voor een belangrijk deel voor een goed leefklimaat. We planten niet alleen bomen aan, maar ook diverse struiken die waardevol zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Willen we in de toekomst goed kunnen leven dan zijn bomen daarbij onmisbaar. Wij vinden het ontzettend belangrijk om de jeugd bij groen en natuur te betrekken en de Boomfeestdag helpt daarbij.

Bijenlinten

Bijen zijn heel belangrijk voor de natuur en de mens. Helaas worden ze bedreigd en kunnen bijen steeds moeilijker overleven, ook in Scherpenzeel. Daarom hebbenwij en de Imkervereniging Scherpenzeel-Woudenberg in 2019 op 6 plekken in het dorp bloemmengsels gezaaid. Bij elkaar hebben zo ruim 2 hectare aan bloemen voor insecten, bijen en vlinders, maar natuurlijk ook voor mensen. Met dit mengsel willen we de biodiversiteit vergroten. De maatregelen komen voort uit het convenant Bij-vriendelijk handelen.

Iedereen kan meehelpen met het vergroten van de biodiversiteit in het dorp waardoor bijen een goede leefomgeving krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het zaaien van een bloemenmengsel speciaal voor bijen of door het plaatsen van een bijenhotel.

Tiny Forest Akkerwinde

In het midden van Akkerwinde komt een ruimte voor ontmoeting, spel en natuur. En er gaat een IVN Tiny Forest groeien. Samen met buurt, school, gemeente en IVN kwam er een groen plan op tafel waar over meegedacht en meegeschetst kon worden. 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos zo groot als een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in de buurt zorgt ook voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.