Duurzaam Scherpenzeel

  

Wat doen wij en wat kunt u doen om een steentje bij te dragen aan een duurzamer Scherpenzeel en een duurzamere toekomst!

U wilt comfortabel leven en bijdragen aan een goed leefmilieu. Dat kan: u kunt nu beginnen met energie besparen, zelf energie opwekken, uw tuin vergroenen, regenwater afkoppelen en samen met uw buurtgenoten stoppen met gas als energiebron. Wat kunt u doen?


Enquete over windmolens en zonneparken

Wij willen dat zoveel mogelijk van de energie die er verbruikt wordt, duurzaam is opgewekt. Dit kunnen we bereiken door energie te besparen en tegelijkertijd meer energie duurzaam op te wekken. Bijvoorbeeld door windmolens en velden met zonnepanelen. Dat is een grote uitdaging waar de hulp van inwoners bij nodig is.

Op dit moment brengen wij in beeld hoe Scherpenzelers over dit thema denken. Onder andere door de antwoorden die in de enquête gegeven kunnen worden.

Wat gaan wij doen?

Energie

 

Advies/hulp nodig?

Wat kunt u zelf doen?

Wonen/bouwen

 

Afval

Afval

 

Vervoer

Vervoer

 

Contact

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactformulier
(033) 277 23 24

Informatie openingstijden

routebeschrijving >