Aanvang 20.00 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Bestemmingsplan Vierzinnen

Hoewel dit agendapunt niet inhoudelijk is behandeld in de Opinieronde van 23 mei jl. staat het nog wel op de concept-agenda van de raad. De gemeenteraad gaat over zijn eigen agenda en stelt deze bij agendapunt 4 vast.

  • Jaarstukken 2021

Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, door middel van het overleggen van de jaarstukken bestaande uit de jaarrekening en het jaarverslag.

  • Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) begroting

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een hulp- en dienstverleningsorganisatie voor Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Volksgezondheid (Ambulancezorg en Gemeentelijke GezondheidsDienst) voor de regio Gelderland-Midden. De VGGM biedt de begroting en kaders aan bij de colleges van B&W en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van VGGM.

Vergadering volgen

De raadsleden vergaderen in Kulturhus de Breehoek. De vergadering is tevens live te volgen via de website(externe link) van de gemeente Scherpenzeel. Via gemeenteraad - Vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan ook via de website bij ‘vergadering (externe link)terugkijken(externe link)’.

Spreekrecht

Wilt u inspreken bij de raad?

Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda staan (voor het inspreken over agendapunten had u gebruik kunnen maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde).

Aanmelding voor het spreekrecht in een fysieke vergadering kunt u mailen naar griffie@scherpenzeel.nl. U doet dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering, en onder vermelding van uw naam en adres. Voor meer informatie over het spreekrecht verwijzen wij u naar de website.

De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.