U kunt de vergadering bijwonen. De vergadering start om 20.00 uur. 

Op de agenda staat onder andere:

 • Bestemmingsplan Vierzinnen
  Het bestemmingsplan Vierzinnen voorziet in een juridisch-planologisch kader om de bouw van 24 appartementen op de hoek Vierzinnen-Nieuwstraat mogelijk te maken. De 10 bestaande rijwoningen op deze locatie zullen worden gesloopt.
 • Instellen Vertrouwenscommissie
  Na een periode van waarneming wordt de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester opengesteld. Namens de raad bereidt een vertrouwenscommissie de aanbevelingen voor de benoeming en herbenoeming van de burgemeester voor. De raad benoemt uit zijn midden de leden van de vertrouwenscommissie en de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ook bepaalt de raad wie zorgdraagt voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie en wie hij wil toevoegen als adviseur van de vertrouwenscommissie. 
 • Bestuurs- en eerste financiële rapportage
  Deze rapportage beschrijft de beleidsmatige voortgang en de financiële effecten op de programma's, gebaseerd op de stand t/m april 2022. De financiële rapportage is tevens een voorstel tot wijziging van de begroting.
 • Kadernota 2023-2026
  In de Kadernota worden de kaders voor de begroting 2023-2026 voorgesteld.

Vergadering volgen

De raadsleden vergaderen in Kulturhus de Breehoek.

De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via gemeenteraad - Vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan ook via de website bij ‘vergadering terugkijken’.

Spreekrecht

Wilt u inspreken bij de raad?
Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde).

Aanmelding voor het spreekrecht in een fysieke vergadering kunt u mailen naar griffie@scherpenzeel.nl. U doet dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering, en onder vermelding van uw naam en adres. Voor meer informatie over het spreekrecht verwijzen wij u naar de website.

De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.