Nieuwbouw De Nieuwe Koepel

De gemeente Scherpenzeel groeit. Dit is goed voor alle inwoners, want zo kunnen zij wonen naar wens. En blijven de vele voorzieningen in onze gemeente in stand. Om te zorgen voor voldoende woningen, wordt woonwijk De Nieuwe Koepel gebouwd. 

Actuele vraag

De Nieuwe Koepel krijgt circa 400-450 woningen en wordt gebouwd aan de zuidrand van Scherpenzeel. In grote lijnen is dit het gebied tussen de Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg. De gemeente is eigenaar van dit gebied. De nieuwbouwwijk wordt de komende 8 tot 10 jaar in fases gebouwd. Door niet ineens, maar in delen te bouwen, kan naar de actuele vraag voor types woningen ingespeeld. De woonbehoefte van de Scherpenzelers is dus belangrijk en staat voorop. 

Totaalplan

De Nieuwe Koepel is voor Scherpenzeel een grote woonwijk. Voor het hele gebied wordt een totaalplan gemaakt. Daardoor kunnen de ontsluitingen voor het verkeer, de watergangen, wandel- en fietspaden, speellocaties en groenstroken gezamenlijk worden ingetekend. Dit zorgt voor een logisch vormgegeven woonwijk. 

Vervolgtraject

De eerste stap is het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Eerst wil de gemeente graag opmerkingen, ideeën, suggesties en knelpunten van omwonenden ontvangen. Deze periode waarin u mee kunt denken, begint binnenkort. Wij houden u op de hoogte via onder meer deze website en de nieuwsbrief. 

Daarna begint de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Dan is het mogelijk om bezwaren en zienswijzes in te dienen. Ook over dit traject blijven wij u informeren. 
Omdat we nog steeds te maken hebben met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, is een informatiebijeenkomst in een zaal niet mogelijk. We gaan u in eerste instantie online informeren.

Akkerwinde als voorbeeld
Om alvast een beeld te krijgen van De Nieuwe Koepel, verwijst de gemeente graag naar Akkerwinde. Hier is een divers woningaanbod van projectwoningen, tweekappers, huurwoningen en vrije kavels te vinden. Om nog meer variatie aan te brengen, zal in De Nieuwe Koepel ook gezocht worden naar mogelijkheden voor starterswoningen en appartementen. Dit wordt nog verder ingevuld en ligt nog niet vast. 

Ook kan Akkerwinde als voorbeeld dienen voor de invulling van De Nieuwe Koepel. Met ruime percelen, een natuurlijke en biodiverse aanplant, mogelijkheden om een ommetje te maken en een logische verbinding tussen buitengebied en dorp. 

Abonnement nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer dan op onze digitale nieuwsbrief. Dat kan via de knop ‘Nieuwsbrief De Nieuwe Koepel’, aan de linkerkant van deze pagina. Na eenmalig registreren, ontvangt u nieuwe berichten in uw mailbox. (Let op: soms worden deze berichten als spam gezien en staan ze in de spam-bak of bij ongewenste mail).