De raad vergadert donderdag 28 september om 20.00 uur in De Breehoek.

Met als bespreekstuk op de agenda

 • Financiële verordening 2023
  In de Financiële Verordening stelt de raad op hoofdlijnen en in maatwerk de spelregels voor het financieel beleid van de gemeente vast.
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei
  Op 13 juli 2023 hebben de Regio De Vallei-colleges het verzoek ontvangen om aan hun raden het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei voor te leggen. De aanleiding hiervoor is de op 1 juli 2022 in werking getreden gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Die bepaalt dat Gemeenschappelijke Regelingen voor 1 juli 2024 hierop aangepast moeten zijn. 
 • Holevoetplein 294/296 Verklaring van geen bedenkingen (VvGB)
  Voor de locatie Holevoetplein 294/296 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 12 rug-aan-rug-woningen. Er zal in twee bouwlagen worden gebouwd. 
  Het bestemmingsplan biedt niet de mogelijkheid voor het bouwen van genoemde 12 woningen. Hiervoor is van de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen vereist.
 • Onderstaande onderwerpen staan als hamerstuk op de agenda:
  -    Bestemmingsplan Boszicht-Vlieterweg
  -    Bestemmingsplan Stationsweg 349
  -    Toekomstbestendig wonen Verenigingen van Eigenaren Verordering
  -    Stichting Eem Vallei Educatie (StEV) Jaarrekening
  -    Nota reserves en voorzieningen
  -    Verordening onderzoeken doelmatigheid/doeltreffendheid

Vergadering volgen

De raadsleden vergaderen in Kulturhus de Breehoek. U bent van harte welkom op de publieke tribune. De koffie staat klaar en aanmelden is niet nodig.

De vergadering is ook live te volgen via www.scherpenzeel.nl(externe link). U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan ook via de website bij ‘vergadering terugkijken’.

Wilt u inspreken bij de raad?

Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde).

Aanmelding voor het spreekrecht in een fysieke vergadering kunt u mailen naar griffie@scherpenzeel.nl. Graag 24 uur voor aanvang van de vergadering, en onder vermelding van uw naam en adres. Voor meer informatie over het spreekrecht verwijzen wij u naar de website.