De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en wordt iedere vier jaar gekozen door de inwoners van Scherpenzeel. De Scherpenzeelse gemeenteraad heeft 15 leden. Na de verkiezingen benoemt de raad een aantal wethouders die samen met de burgemeester ‘het college' vormen. Die wethouders zijn geen lid van de raad. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid (de kaders). Het college zorgt voor de uitwerking en de uitvoering van dat beleid. De gemeenteraad controleert de uitvoering van het beleid. De burgemeester is voorzitter van de raad.

Contact

Hebt u een vraag voor één van de leden van de gemeenteraad of voor de hele raad? Stuur dan een e-mail of een brief naar de raadsgriffier. Vermeld daarin duidelijk het onderwerp en uw adresgegevens.

Kijk ook bij