Hoe maken we van De Breehoek DE huiskamer van sportief, cultureel, maatschappelijk en bestuurlijk Scherpenzeel?

Deze vraag stond centraal tijdens de gesprekken die architectenbureau Huibers van Weelden onlangs heeft gevoerd met de huidige gebruikers van De Breehoek. De Breehoek als gebouw, de eigendomsstructuur (wie is eigenaar en verantwoordelijk) en de exploitatie (de inkomsten en de uitgaven) worden de komende periode goed onderzocht.

Even terug naar vorig jaar: in de zomer presenteerden we het Voorlopig Ontwerp voor De Breehoek. Architectenbureau Huibers Van Weelden kwam tot dit vernieuwende concept na gesprekken met bestaande en toekomstige gebruikers.

Het Voorlopig Ontwerp is een uitbreiding en aangepaste indeling van het gebouw met een nieuwe multifunctionele zaal waar verenigingen, culturele en kerkelijke organisaties en ook de gemeenteraad nog beter mee uit de voeten kunnen. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor de komst van meer cultuur- en welzijnsorganisaties en ook de gemeentelijke organisatie in De Breehoek. Zo slaan we drie vliegen in 1 klap:

  • meer kruisbestuiving tussen de verschillende gebruikersgroepen,
  • meer ‘reuring’ en nieuwe inkomsten voor De Breehoek, waarmee we deze belangrijke voorziening toekomstbestendiger kunnen maken en
  • een nieuwe huisvesting voor de gemeente Scherpenzeel, omdat het gemeentehuis aan de Stationsweg niet toekomstbestendig is.

De animatie van dit Voorlopig Ontwerp kunt u terugzien op www.heerlijkscherpenzeel.nl/breehoek(externe link). Het Stichtingsbestuur en de gebruikers van De Breehoek waren hier, net als de gemeente Scherpenzeel, enthousiast over. De gemeenteraad heeft in juli geld beschikbaar gesteld om dit nader te onderzoeken.

De gebruikersbijeenkomst op 1 april  markeerde de start van de volgende fase, waarin het ontwerp wordt geconcretiseerd. De gebruikers van De Breehoek hebben meegedacht over het verfijnen van dit concept en hebben hun wensen en ideeën voor het verder verbeteren van De Breehoek meegegeven aan architectenbureau Huibers Van Weelden.

Huibers Van Weelden gaat niet alleen zorgen voor een Definitief Ontwerp, maar zal ook ook de huidige financiële en juridische structuur van De Breehoek tegen het licht houden. Daarvoor heeft Huibers Van Weelden de samenwerking gezocht met ICS, een gespecialiseerd adviesbureau dat goed bekend is met de (beperkingen van) de huidige opzet van De Breehoek.

De gemeenteraad gaat aan de hand van deze adviezen een besluit nemen over investeren in De Breehoek.