Sinds 15 juli is er een crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in de voormalige Aldi aan de Dorpsstraat. 

Omdat de vraag naar opvanglocaties in het land zo hoog is, is hiertoe door de burgemeester besloten. Het Rode Kruis bemenst en coördineert de opvang die in elk geval tot eind november 2022 open blijft. 

Doorstroomlocatie

De crisisnoodopvang is een doorstroomlocatie voor Veiligheidsregio Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid en biedt plaats aan maximaal 80 vluchtelingen. Vluchtelingen die uit Oekraïne ons land binnenkomen verblijven er een paar dagen voordat ze worden doorverwezen naar een plek voor langdurige opvang. Het kan om allerlei mensen gaan: mannen, vrouwen, kinderen, mensen die in Oekraïne geboren zijn en mensen uit andere landen die er werkten of studeerden toen de oorlog uitbrak. 

Rode Kruis

Burgemeester Wimar Jaeger: “We kijken terug op een succesvolle uitvoering van de crisisnoodopvang in mei en juni van dit jaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als dorp nogmaals een eerste opvang aan deze oorlogsvluchtelingen kunnen bieden. Het grootste deel van de organisatie en uitvoering ligt ditmaal bij de professionals van het Rode Kruis, zodat de druk op de gemeentelijke organisatie beperkt is. Ik ben blij dat Scherpenzeel op deze manier een bijdrage levert aan de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, waardoor andere gemeenten extra ruimte kunnen bieden om de “druk op Ter Apel” te ontlasten.”

Vrijwilligers

Voor de crisisnoodopvang zijn nog veel vrijwilligers nodig. Heeft u een paar uur over? Meldt u dan aan als Ready2Helper(externe link) bij het Rode Kruis, mail naar mvandeven@redcross.nl of bel 085 4014779.