Vragen en antwoorden voor ondernemers

Home > Coronavirus > Vragen en antwoorden voor ondernemers

Vragen en antwoorden voor ondernemers

We leven in een bijzondere periode. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zijn groot. Vooral ondernemers worden hard getroffen. We willen er, ook in deze bijzondere omstandigheden, voor onze ondernemers zijn. We leven met u mee en ondersteunen u, samen met deskundigen en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, waar dat kan.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een lijst met vragen en antwoorden. Hopelijk staat ook úw vraag ertussen en is het antwoord voor u de gewenste informatie.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u méér informatie? U kunt dan contact opnemen met de coronadesk van het Ondernemersloket Barneveld waarbij de gemeente Scherpenzeel is aangesloten.

Deze coronadesk is bereikbaar

 • op werkdagen telefonisch via (0342) 49 58 88 of 14 0342 (9.00 tot 13.00 uur).
 • op werkdagen per e-mail via ondernemersloket@scherpenzeel.nl  (9.00 tot 17.00 uur).
 • via de websites van onze gemeente en Barneveld.

Wat is de coronadesk?

De gemeente Scherpenzeel is tijdelijk aangesloten bij de coronadesk. Dit is een tijdelijke uitbreiding van het Ondernemersloket de gemeente Barneveld. Via deze desk werken de gemeenten samen om vragen van ondernemers over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor hun bedrijfsvoering te beantwoorden. De coronadesk informeert en adviseert en biedt ondernemers een luisterend oor. 

Wat is het ‘Noodloket’ voor ondernemers?

Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende 3 maanden € 4.000 euro als noodvoorziening.

Het gaat bijvoorbeeld om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers.
De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden worden nog uitgewerkt.

Afbeelding steun- en herstelpakket economie en arbeidsmarkt

Werkgeversverklaring avondklok

De werkgever bepaalt of het voor uw werk nodig is dat u op straat bent tijdens de avondklok. Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Als dat zo is, geeft uw werkgever op de Werkgeversverklaring avondklok aan dat u voor uw werk tussen 21.00 uur en 04.30  uur buiten moet zijn. Als werknemer moet u zelf nog de Eigen verklaring avondklok invullen. U moet beide verklaringen bij zich dragen.

Let op:

 • Als u tijdens de avondklok voor het werk buiten moet zijn, dan heeft u het formulier 'Eigen verklaring avondklok' en een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. Formulieren avondklok | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
 • Ondertekening van de formulieren is alleen nodig als het formulier is uitgeprint. Dus niet als het digitaal getoond wordt.
 • Let op dat u het formulier zo compleet mogelijk invult.
   
 • Als zzp’er heeft u een Eigen verklaring avondklok op zak. Daarnaast heeft u een Werkgeversverklaring avondklok bij zich die u zelf invult. Daarin neemt u ook de (bedrijfs)naam en contactgegevens van uw opdrachtgever op. Als u geen opdrachtgever heeft vult u uw eigen bedrijf in.
  - Dit geldt ook voor bezorgers die zzp’er zijn voor een bezorgdienst zoals Uber eat, DHL en Post NL.
   
 • Als u voor uw werk als gastouder naar buiten moet, dan moet u een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok laten zien. 
   
 • Ouders die in cruciale beroepen werken en voor de opvang van hun kinderen gebruik maken van de gastouderopvang, kunnen tijdens de avondklok hun kinderen brengen en halen (van en naar de gastouder). Zij hebben dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok.

Daarnaast is het volgende van belang:

 • Essentiële winkels, zoals drogisterijen, sluiten om 20 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten sluiten om 20.45 uur.
 • Post- en pakketbezorgers mogen ook hun post en pakketten tijdens de avondklok bezorgen. De bezorgers hebben een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok bij zich.
 • Horeca: Eten afhalen mag niet tussen 20.45 uur en 07.00 uur. U kunt nog wel eten laten bezorgen.
 • Tankstations blijven open voor brandstof en bijbehorende artikelen. Het levensmiddelen deel is gesloten.
   
 • Apotheken blijven open op de reguliere openingstijden. U kunt dus tijdens de avondklok medicijnen afhalen als dit noodzakelijk is.

Click en Collect

Click en Collect: klanten geven hun bestelling aan u door en  ze halen deze na minstens 4 uur op.
Let op: ze mogen de winkel niet in en komen altijd alleen.
Zie voor de voorwaarden

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Het kabinet presenteerde dinsdag 17 maart jl. een maatregelenpakket voor ondernemers.
Niet alle maatregelen worden door de gemeente uitgevoerd:

 • Voor de maatregelen die de Rijksoverheid uitvoert (zoals door ministeries, het UWV of de Belastingdienst), moet u zich tot de Rijksoverheid wenden.
 • Voor de maatregelen die de gemeente uitvoert (zoals de uitvoering van Tozo) (tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers), kunt u zich bij de gemeente melden.

Bij verschillende vragen en antwoorden op deze pagina staat aangegeven wie de uitvoerende instantie is. Zo is het voor u snel duidelijk waar u zich kunt melden en hoe dat het beste kan.

De gemeente Scherpenzeel is in ieder geval verantwoordelijk voor de uitvoering van:

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers(Tozo), voorheen Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
 • Bijzondere Bijstand (voor uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten die niet kunnen worden voldaan uit het eigen vermogen en het inkomen (voor zover dat meer bedraagt dan de bijstandsnorm)
 • Minimaregelingen (voor bijvoorbeeld schoolkosten, sportabonnement, zwemlessen, computer voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8-17)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Uitvoerende instantie: gemeente Barneveld in samenwerking met gemeente Scherpenzeel.

Waar gaat het om?

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandigen te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen inkomensondersteuning aanvragen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De tozo kent inmiddels verschillende vormen. Voor Tozo 1 (1 maart tot en met 1 juni) was er geen sprake van een vermogens- of partnerstoets. Vanaf Tozo 2 en verder (1 juni tot en met 1 oktober) is er wel een partnertoets, maar geen vermogenstoets. Inmiddels kan vanaf oktober 2020 de Tozo 3 worden aangevraagd, deze loopt tot 1 april 2021. Voor de huidige informatie en voorwaarden wordt verwezen naar www.barneveld.nl/tozo.

Voor wie?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. De regering doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Wie een beroep doet op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.”

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is meestal niet kosteloos en waarschijnlijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.”

Wat moet ik doen?

Vul het online contactformulier in. Dit formulier is voor ondernemers uit de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld.
Kijk op www.scherpenzeel.nl/tozo en/of de website van de Rijksoverheid over tijdelijke steun voor ZZP-ers 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is een regeling voor huishoudens die door corona een terugval in hun inkomen hebben. Voor de mensen die hierdoor moeite hebben om hun vaste (privé) woonlasten te betalen. 

De TONK geldt van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

Waarschijnlijk kunt u vanaf maart 2021 deze ondersteuning aanvragen. 

Meer informatie volgt.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Uitvoerende instantie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Waar gaat het om?

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Per 15 april is het aantal sectoren dat gebruik kan maken van de regeling uitgebreid. De sectoren die in aanmerking komen

Tijdelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Uitvoerende instantie: UWV.

Waar gaat het om?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De NOW is verruimd voor bedrijven en concerns die meerdere werkmaatschappijen hebben. Als een van de werkmaatschappijen te maken heeft met een omzetverlies van meer dan 20%, en de andere werkmaatschappijen gezond zijn, dan kan er alsnog aanspraak worden gemaakt op de NOW. In dat geval worden er wel extra voorwaarden gesteld. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Rijksoverheid over Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Corona Overbruggingslening (COL)

Uitvoerende instantie: Regionale Ontwikkelings Maatschapijen (Oost-NL). Op 7 april kondigde het Kabinet aan € 100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).

ROM Nederland over corona-overbruggingslening

Uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Uitvoerende instantie: Belastingdienst

Waar gaat het om?

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Belastingmaatregelen om ondernemers te helpen 

Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Uitvoerende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waar gaat het om?

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft op 7 april besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).
Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is met ingang van 7 april verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro

Rijksdienst voor ondernemend Nederland 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Uitvoerende instantie: Qredits.

Waar gaat het om?

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers, die geraakt worden door de coronaproblematiek, wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente tijdens deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Rijksoverheid over qredits

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Uitvoerende instantie: Ministerie van LNV.

Waar gaat het om?

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Sinds 10 april is de regeling ook beschikbaar voor visserij- en aquacultuurbedrijven

Rijksoverheid over Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven 

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Kan ik gebruik maken van de werktijdverkorting?

Uitvoerende instantie: Rijk

Tot 17 maart 2020 konden werkgevers een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen als er minstens 20% aan uren was weggevallen als direct gevolg van het coronavirus. Hierbij vergoedde het UWV maximaal 75% van de loonsom. De vergunning werd voor maximaal 4 perioden van 6 weken toegekend en was aan een aantal voorwaarden onderworpen.

Het kabinet heeft de regeling voor werktijdverkorting per 17 maart 2020 vervangen door een nieuwe regeling ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ (NOW). Hierdoor is het per voornoemde datum niet meer mogelijk om een werktijdverkorting aan te vragen.

Bestaande aanvragen worden omgezet in een aanvraag voor de NOW. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. De minister komt met nadere informatie met betrekking tot de procedure voor de aanvraag.
Bron: Schuiteman Accountants & Adviseurs

Waar kan ik terecht met vragen

Heeft u vragen over het coronavirus in het algemeen of de gevolgen ervan voor u als ondernemer?

U vindt meer informatie op de volgende plekken:

U vindt hieronder ook sectorspecifieke informatie:

Algemeen overzicht van financiële regelingen

Rijksoverheid veelgestelde vragen over de financiële regelingen