Nieuws

 • Laatste nieuws landelijke maatregelen

  Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Nederland versoepelingen vanaf 25 september 2021

  Algemeen

  • 1,5 meter vervalt. Dit wordt een dringend advies. Het wordt in sommige gevallen alleen losgelaten onder de voorwaarde van coronatoegangsbewijzen. Hieronder vindt u daar meer informatie over.
  • Algemene bezoekersnorm vervalt (let op bij evenementen binnen).
  • Geen placeerplicht (let op bij evenementen binnen).
  • In algemene zin geldt voor alle locaties dat er hygiënemaatregelen moeten worden getroffen.
  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen bij de GGD. Dit geldt ook voor gevaccineerde mensen.
  • Ventileer de ruimtes.

  Coronatoegangsbewijzen algemeen

  • Controle van coronatoegangsbewijzen moet voorafgaan aan toegang tot de locatie waar de activiteit plaatsvindt, waarbij het voor zowel publiek of deelnemers als toezichthouders bij de toegang duidelijk dient te zijn dat het om een locatie gaat waar coronatoegangsbewijzen verplicht zijn.
  • Controle vindt plaats door middel van het aflezen van de CoronaScanner App en de controle van de identiteit van de bezoeker door de organisatie.
  • De controle dient plaats te vinden bij alle bezoekers vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar dient bij gebruik van een coronatoegangsbewijs ook de identiteit gecontroleerd te worden.
  • De verplichting van een coronatoegangsbewijs geldt niet voor werknemers, vrijwilligers en artiesten. De uitzondering voor werknemers, vrijwilligers en artiesten geldt overigens alleen voor degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten.
  • Bij de inzet van coronatoegangsbewijzen zijn verder ook registratie en een gezondheidscheck verplicht en moet er sprake zijn van gecontroleerde in- en uitstroom.
  • Inzet bij: eet- en drinkgelegenheden, evenementen, vertoning van kunst- en cultuur en publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities.

  Horeca

  • Gesloten tussen 00:00 en 06:00 uur.
  • Coronatoegangsbewijs binnen (geldt niet voor de buitenterrassen).
   • Niet bij: waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de duur van het verblijf van publiek in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
   • Niet bij: uitvaartcentrum.
   • Als er zowel afhalen als binnen restaurant is, moeten de plekken gescheiden worden. Bijvoorbeeld: zo is het mogelijk  om een deel van de horeca af te scheiden van de rest van de ruimte  zodat de horeca gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn.
  • Gezondheidscheck en registratie.
  • Gecontroleerde in- en uitstroom
  • Entertainment, zoals live muziek, toegestaan.

  Evenementen (in het kort; voor meer informatie neem contact op met de gemeente)

  - Altijd coronatoegangsbewijzen, behalve bij doorstroomevenementen.

  - Buiten geen maximum aantal en geen sluitingstijd.

  - Binnen met vaste plek; geen maximum aantal en geen sluitingstijd.

  - Binnen zonder vaste plek; een maximum aantal en sluitingstijd 00:00 uur.

  Voorbeelden bezoek zonder coronatoegangsbewijs

  - Bibliotheek

  - Zwembad

  - Sport

  - Beroepen zoals de kapper

  - Winkels 

  - Museum 

  - Kermis en markten

  - Kerken/gebedshuizen

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  De TONK is voor huishoudens die door corona een terugval in hun inkomen hebben. Voor de mensen die hierdoor moeite hebben om hun vaste (privé) woonlasten te betalen. 

  De TONK geldt van 1 januari tot en met 30 september 2021.

  U kunt vanaf maart 2021 deze ondersteuning aanvragen. Meer informatie volgt.

 • Actueel nieuws over coronavirus


  De situatie van dit moment in onze regio vindt u op de website van de VGGM en ook op GGD samen gezond


  Dashbord Scherpenzeel coronavirus

  Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus

 • Nieuwsberichten in de krant en op Social Media (Facebook, Twitter enz.)