Maatregelen in Scherpenzeel tegen verspreiding coronavirus

Home > Coronavirus > Maatregelen > Maatregelen in Scherpenzeel tegen verspreiding coronavirus

Maatregelen in Scherpenzeel tegen verspreiding coronavirus

Door het coronavirus zijn landelijke maatregelen bekend gemaakt om verspreiding tegen te gaan. Het gemeentehuis is dagelijks open van 9.00 tot 12.30 uur en telefonisch bereikbaar tot 16.30 uur.

Burgerzaken is voorlopig alleen op afspraak beschikbaar. Maak en afspraak via (033) 277 23 24 of burgerzaken@scherpenzeel.nl. Wil je een afspraak op maandagavond, bel/mail dan vóór maandag 12.30 uur. Afspraken maken en inplannen kan op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandag van 18.30 tot 20.00 uur. 

De gemeentewinkel (sociale team) stopt tot en met 28 april de dagelijkse inloop van 9.00 tot 12.30 uur. Wel telefonisch bereikbaar. 

Maatregelen in Scherpenzeel

Landelijke maatregelen

Voor de meest actuele informatie zie: Rijksoverheid - coronavirus

Wat houdt de noodverordening in?

Nieuwe noodverordening van kracht

Aangepaste noodverordening van 3 april 2020.Deze aanpassing is belangrijk, omdat  mensen in een groep van 3 of meer personen in een auto of ander voertuig, vaartuig, caravan of tent ook 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Dit geldt niet voor mensen die een huishouden delen, maar wek voor collega's of vrienden in bv. een auto.
Door de handhaving van de noodverordening staan er op de markt bij Plein 1940 en de Marktstraat alleen nog food-kramen. Er is te weinig plaats voor een veilige opstelling van alle marktkramen, daarom zijn wij bezig om de markt voorlopig te verplaatsen naar het parkeerterrein bij De Breehoek. Aanwijzgingsbesluit markt

Vanaf 27-03-20 is er een nieuwe noodverordening van kracht. Dit is de vervanger van de noodverordening van 17-03-2020. In de nieuwe noodverordening zijn de aangescherpte maatregelen van het kabinet van 23-03-2020 uitgewerkt.

Alle maatregelen uit deze noodverordening gelden tot en met 6 april (met uitzondering van de evenementen; die zijn tot 1 juni 2020 verboden). Op 31 maart werd bekend dat de maatregelen verlengd worden t/m 28 april. Dit geldt dus ook nog voor het sluiten van de scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden.

De belangrijkste punten voor u als inwoner zijn de volgende:

Uitgangspunt is: vermijd drukte en houdt altijd 1,5 meter afstand tot andere mensen. 

De andere hygiëne-maatregelen blijven ook van kracht: vaak je handen wassen en natuurlijk geen handen schudden. 

 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
  Uitzondering
  1.  Mensen in cruciale beroepsgroepen en vitale processen. Zij blijven alleen thuis als ze zelf klachten met koorts hebben. 
 •  Er vinden geen evenementen plaats tot 1 juni.
 •  Alle samenkomsten zijn verboden tot en met 28 april. 
  Uitzonderingen hierop zijn
  1. kerkdiensten en andere levensbeschouwelijke bijeenkomsten; 
  2. uitvaarten en huwelijken.

  Deze mogen alleen plaatsvinden als het aantal aanwezigen onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
   
 • Er kan gehandhaafd worden als u zich niet houdt aan de regel van 1,5 meter afstand. 
 • Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen in een publieke ruimte.
  Uitzonderingen hierop
  1.  Mensen die hetzelfde huishouden delen (gezinnen);
  2. Kinderen tot 12 jaar.
 • Het is verboden om je in een locatie of gebied te bevinden die de voorzitter van de veiligheidsregio heeft aangewezen (deze gebieden worden bekend gemaakt op deze website. 
 • Contactberoepen zijn verboden. Dit zijn beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt, zoals bij o.a. masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rij-instructeurs.
 • Winkels, markten, vakantieparken, campings, parken en natuurgebieden worden  gesloten en openbaar vervoer beëindigd als de maatregelen van de geldende hygiënemaatregelen en de onderlinge afstand van 1,5 m niet wordt nageleefd.

Voor meer informatie

Informatiekaart coronavirus

Wilt u de instructie voor de voorkoming van verspreiding en wat te doen bij klachten delen of printen? Download dan de onderstaande informatiekaart. Door de pictogrammen is deze ook duidelijk voor laaggeletterden.

Pdf met de Basisregels voor iedereen + de versoepeling van de maatregelen vanaf 11 mei.

Blijven scholen en kinderopvang open?

(UPDATE dinsdag 31 maart) Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. 

(UPDATE maandag 16 maart) De vier Scherpenzeelse basisscholen blijven de komende tijd, in ieder geval tot en met 6 april, alleen open voor leerlingen van ouders die in vitale beroepen werken. Alle andere leerlingen volgens thuisonderwijs. 

Een bundeling van deze leerlingen op 1 of 2 scholen is niet aan de orde, omdat per school ook dagelijks meerdere leerkrachten aanwezig zijn.

Zij verzorgen de lessen voor de aanwezige leerlingen,en helpen de ouders bij in het thuisonderwijs. Want alle scholen bieden de mogelijkheid tot het volgen van de lessen. Dit is mogelijk via lespakketten en/of digitale oefeningen.

Wethouder Henny van Dijk van Onderwijs ziet een constructieve houding bij de scholen. “De leerkrachten en schoolbesturen moesten gisteren heel snel schakelen na het landelijke besluit tot sluiting. Ze hebben dit in Scherpenzeel prima opgepakt, waardoor nu leerlingen thuis verder kunnen met de lessen en leerlingen die niet thuis kunnen blijven toch naar school komen.” 

(zondag 15 maart) De regering heeft besloten dat alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland gesloten blijven vanaf 16 maart  t/m 6 april. 

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Kijk op de website: de Rijksoverheid.nl over het coronavirus

De kinderen thuis? Positieve tips om ze bezig te houden.

Verschillende websites met ideeën voor uw kinderen om ze bezig te houden 

 • Wanneer je op facebook zoekt naar groepen met tips met de zoeknaam 'thuisonderwijs' zijn er ook veel tips te vinden.
 • Verder is lekker naar buiten gaan tot nu toe nog een fijne optie (met in acht neming van de geldende richtlijnen)

Als in uw gezin veel stress ontstaat doordat uw kinderen thuis zijn en u maakt al gebruik van jeugdzorg, bel dan met uw contactpersoon bij de gemeente. Hebt u geen contactpersoon bij de gemeente, neem dan contact op met het sociale team. Dat kan ’s ochtends tussen 8.30 en 12.30 uur, via het algemene nummer van de gemeente, (033) 277 2324.

Hulp en tips bij spanningen thuis

We blijven in deze periode zoveel mogelijk thuis. Dat gaat in veel huishoudens goed, maar niet overal. Waar de spanningen thuis oplopen, proberen we zoveel mogelijk te helpen. Hierbij een overzicht met tips om te voorkomen dat spanningen oplopen en opties voor hulp als de spanningen te groot worden of uit de hand lopen.  
 

Afbeelding poster wat te doen als de spanningen in huis oplopen?

Mogen mijn kinderen nog samenspelen en met hoeveel?

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buiten spelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang uiterlijk in juli

Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen deze in juni, uiterlijk juli, vergoed. De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang gaat over de Corona maatregelen van het kabinet voor de periode 16 maart tot en met 28 april. Bij verlenging van de kabinetsmaatregelen rondom corona en het sluiten van de reguliere kinderopvang zal de eenmalige uitkering over een langere periode gaan. Dan kan het iets langer duren voordat u de vergoeding uitbetaald krijgt.

Rijksoverheid vergoeding eigen bijdrage deze zomer op de rekening van de ouders.

Mag ik nu met maximaal 2 of 3 of 4 mensen buiten verblijven? 

Groepsvorming zonder de 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan.

Een groep is 3 of meer mensen. Je mag dus je kind op de arm hebben buiten, maar niet met 3 vrienden dichter dan 1,5 meter op elkaar staan. Je mag dus wel in een groep van 3 of meer buiten zijn, maar alleen als je de 1,5 meter afstand houden.

Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd. Je mag dus wel met je eigen gezin over straat, met minder dan 1,5 meter afstand van elkaar.

Met hoeveel mensen mag ik in mijn huis zijn?

Het dringende advies is om naast je gezinsleden maximaal 3 bezoeker te ontvangen, mits het mogelijk is om dan de 1,5 meter afstand te houden. 

Wanneer kan de voorzitter van de veiligheidsregio een gebied sluiten en wat betekent dat?

Hij kan een gebied aanwijzen waar mensen niet in een groep van drie of meer personen mogen komen, als blijkt dat het door de hoeveelheid aanwezige mensen, moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren.

Gaat de weekmarkt op woensdag door?

De weekmarkt op woensdag blijft doorgaan. De locatie wijzigt per woensdag 8 april wel: de markt wordt vanaf dan tot nader bericht gehouden op de parkeerplaats van De Breehoek. Houd ook hier de maatregelen van afstand en hygiene in het oog. Via markeringen op de grond worden wachtrijen aangegeven. Het eten van voedsel (dus ook vis) is op de markt verboden. 

Blijft het gemeentehuis open?

Ja, het gemeentehuis blijft open, dagelijks tot 12.30 uur. En het gemeentehuis is telefonisch tot 16.30 uur bereikbaar.

Bij Burgerzaken kunt u voorlopig alleen terecht op afspraak. Dit kan via (033) 277 2324 en burgerzaken@scherpenzeel.nl . De afspraak kan worden ingepland op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Voor een afspraak op maandagavond, verzoeken wij u vóór maandag 12.30 uur de afspraak te maken

Wij vragen u om zoveel mogelijk telefonisch en digitaal contact op te nemen.

Is afdeling Burgerzaken open voor bv. paspoort e.d.?

Bij Burgerzaken kunt u voorlopig alleen terecht op afspraak. Dit kan via (033) 277 2324 en burgerzaken@scherpenzeel.nl. De afspraak kan worden ingepland op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Voor een afspraak op maandagavond, verzoeken wij u vóór maandag 12.30 uur de afspraak te maken. 

Wij vragen u om zoveel mogelijk telefonisch en digitaal contact op te nemen.

Maatregelen rondom begrafenissen

Ook voor begrafenissen en condoleances geldt dat er maximaal 30 personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Voor een vraag over een aankomende begrafenis kunt u contact opnemen met de betreffende begrafenisondernemer.

Erehagen bij uitvaarten mogen wel, maar onder voorwaarden en beperkingen. Bekijk hiervoor het vrijstellingsbesluit 23 april 2020 en de beleidsregel erehagen bij uitvaarten.

Mag er getrouwd worden?

Landelijk geldt dat er getrouwd mag worden, mits het aantal gasten onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. Als een ruimte dit niet toelaat, zal het aantal gasten beperkt moeten worden. In het gemeentehuis kunnen door de maatregelen bij trouwerijen tot 6 personen aanwezig zijn en in de trouwzaal van Huize Scherpenzeel tot 20 personen.  Het maximaal aantal personen is inclusief het bruidspaar.

En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om medeleven te betuigen of felicitaties over te brengen. En vergeet niet: als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen gaan wij de a.s. bruidsparen/partners inlichten over hun geplande huwelijk.

Mijn hulp/ondersteuning (jeugdzorg, Wmo of werk&inkomen) is gestopt. Waar kan ik terecht?

Onze aanbieders werken volgens de landelijke richtlijnen voor het omgaan met het corona-virus. Dat betekent dat alleen nog noodzakelijke hulp en ondersteuning thuis geboden wordt. Uw aanbieder houdt zoveel mogelijk telefonisch contact met u. Als dat problemen oplevert voor u en/of uw gezin, bespreek dat dan met uw aanbieder.

Als u toch vragen houdt, bel dan met uw contactpersoon bij onze gemeente. Hebt u geen 06 nummer van een contactpersoon, neem dan contact op met het sociale team. Dat kan ’s ochtends tussen 9.00 en 12.30 uur, via ons algemene nummer, (033) 277 2324.

GGD

Wij zijn dagelijks bereikbaar voor vragen van ouders en jongeren op de onderstaande telefoonnummers. 

 • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD  0-4 jaar: (088) 355 68 50 van 9.00-17.00 uur. U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de lijn.
 • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 4-18 jaar: (088) 355 60 00 van 9.00 -17.00 uur. 

U of uw kind kunt via de vragenlijn bellen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, die verbonden is aan de school van uw kind.

Belangrijke telefoonnummers van hulpinstanties

Wordt de minimaregeling voor kinderen tijdens de coronacrisis uitgebreid?

Deze wordt tijdens de coronacrisis uitgebreid en kan ook gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld knutselmateriaal en gezinsspellen.

Heeft u deze minimavergoeding al toegekend gekregen voor 2020? Dan hoeft u alleen nog bonnen in te leveren. Graag digitaal aan sociaalteam@scherpenzeel.nl

Heeft u deze vergoeding nog niet aangevraagd en denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? U kunt het aanvraagformulier bijzondere bijstand invullen of u neemt via de e-mail contact op met sociaalteam@scherpenzeel.nl.

Huis in de Wei gesloten voor bezoekers

Met ingang van 19 maart zijn alle verpleeghuizen gesloten voor bezoekers. Alleen mensen die noodzakelijk zijn voor de zorg mogen nog naar binnen.

Dit besluit is genomen om ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen worden beschermd tegen het coronavirus.

De vrijwilligers, die zich dagelijks in de verpleeghuizen inzetten, kunnen door gaan met hun activiteiten. Samen met het zorgpersoneel blijven zij zorg leveren, maar kunnen ook activiteiten op beperkte schaal door blijven gaan. 

Contact

Het is wel belangrijk om in contact te blijven met de bewoners van het Huis in de Wei. Dit kan bijvoorbeeld door videobellen of gewoon bellen.

Afscheid mogelijk in stervensfase

In overleg met het verpleeghuis is het nog steeds wel mogelijk is, om mensen in hun stervensfase te bezoeken. Op die manier kunnen naasten wel afscheid nemen.

Mogen kerkdiensten doorgaan?

Ja, dat mag, als er niet meer dan 30 personen in het gebouw aanwezig zijn. Want de noodverordening geldt ook voor religieuze bijeenkomsten. In Scherpenzeel kiezen veel kerken er voor om de diensten zonder kerkgangers te houden. De kerkdienst kan dan online worden gevolgd. Zie hiervoor de website van de betreffende kerkgemeenschap. 

Maatregelen voor de horeca

(UPDATE 16 maart): Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Alle horeca (met uitzondering van hotels) zijn vanaf zondag 15 maart gesloten. Het laten bezorgen en afhalen van maaltijden is wel toegestaan. Hierbij worden strenge regels gehanteerd, zoals contactloos betalen.  

Zijn er regelingen voor ondernemers?

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Vagen en antwoorden over hulp voor ondernemers Hopelijk staat ook úw vraag ertussen en is het antwoord voor u de gewenste informatie.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u méér informatie? U kunt dan contact opnemen met de coronadesk van het Ondernemersloket Barneveld waarbij de gemeente Scherpenzeel is aangesloten.

De coronadesk is bereikbaar

Noodpakket banen en economie

Noodpakket voor banen en economie

Wat doen andere organisaties?

Ook organisaties, verenigingen en stichtingen in Scherpenzeel passen hun programma aan. Voor alles geldt dat er niet meer dan 100 mensen mogen samenkomen. Ook sluiten organisaties die veel contacten hebben met kwetsbare groepen, zoals ouderen, tijdelijk hun deur. 

 • De Breehoek. Het gebouw blijft geopend, de meeste (sport)activiteiten zijn stopgezet: De Breehoek over het coronavirus
 • De Bibliotheek is gesloten tot 6 april. Bibliotheek Scherpenzeel

 • De Inloop is gesloten tot en met 31 maart
   
 • Huis in de Wei is sinds 19 maart voor bezoekers gesloten
   
 • Sportverenigingen hebben tot 6 april alle activiteiten stopgezet.
   
 • Winkeliers informeren over (gewijzigde) openingstijden en servicemaatregelen op de facebookpagina van Scherpenzeel Actief

Welke vakantieparken en campings moeten nu dicht?

Vakantieparken en campings worden niet verplicht tot sluiting. 

•    De zwembaden mogen open zijn, ook op het vakantiepark. Er zijn wel voorwaarden voor. 
•    Per 1 juli kunnen waarschijnlijk de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden en stranden weer open.

Is het nodig om veel inkopen te doen?

Na de bericht op 12 maart jl. gingen veel mensen hamsteren (heel veel inkopen bij supermarkten), waardoor veel schappen in supermarkten leeg zijn.

De minister president zei daar over: De distributiecentra hebben genoeg voorraad. En we hebben ook de zorg voor elkaar. Mensen die hele dagen hard werken in de zorg en in de crisisbeheersing willen na werktijd ook boodschappen doen. Hamsteren is echt niet nodig.

We hebben geen tekorten in onze drogisterijen en supermarkten. Video van de persconferentie van de ministerraad van 13 maart 2020  

Kledingcontainers zijn weggehaald

De kledingcontainers zijn tijdelijk weggehaald. Kringtex kan vanwege de maatregelen tegen corona geen personeel inzetten om de containers te legen. Ondanks de formulieren op de containers, werden deze opengemaakt om er toch kleding in te doen. Ook werden zakken vol kleding rond de containers geplaatst. Daarom zijn de containers tijdelijk verwijderd.

Wat is er te doen met Koningsdag en 4/5 mei?

Koningsspelen

De Koningsspelen kunnen helaas niet doorgaan. Maar toch kunnen de kinderen uit meer dan 20 Gelderse gemeenten vrijdag 24 april mee doen aan de allereerste Online Koningsspelen.
Het JOS-eam uit Scherpenzeel gaat live een sportief, enthousiast en afwisselend sport- en spel aanbod aanbieden via een nog bekend te maken kanaal. Een aantal bekende Gelderlanders en ook Scherpenzeelse kopstukken zullen het programma aanvullen. Houd het programma van JOS (Instagram / Facebook) goed in de gaten.

We hopen op 24 april op zoveel mogelijk in het oranje geklede kinderen, op de stoep of in de voortuin, sportief uit te dagen. Zo sporten we dan toch met heel veel andere kinderen tegelijkertijd. 

Afbeelding van de activiteiten van de Gelders Online Koningspelen 2020

9:00 – 9:15 W-UP: Vanuit regionale organisatie. O.l.v. een bekende sporter www.omroepgelderland.nl
9:15 – 9:30

Overschakelen naar Scherpenzeel 

JOS-team
9:30 – 9:45 Mikken en Gooien JOS-team
9:45 - 10:00

Lakeien parcours

JOS-team
10:00 – 10:15 4 Paleizen spel JOS-team
10:15 – 10:45

PAUZE – Creatieve opdracht

misschien onverwacht bezoek

10:45 – 11:15 Karate Do Karate Do International
11:15 – 11:45

Bootcamp

Bij Prins

11:45 – 12:00

Cooling Down

JOS-team
Tijd voor een 'Broodje Gezond' Topsportchef Erik te Velthuis

Koningsdag: is verder geen programma. 

Dodenherdenking

Via de Oranjevereniging wordt een live stream tot stand gebracht, van de kranslegging van onze burgemeester bij het monument aan de Molenweg. Het is te zien via onze facebook-pagina en u kunt het daar ook later terug kijken. 
 

Belangrijke telefoonnummers

Bij spoed en crisis

 • Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur per dag bereikbaar 0900 - 99 555 99
 • Veilig thuis 0800 - 20 00 (signalen bij huiselijk geweld)
 • Politie acuut 112 of het landelijke politienummer 0900 - 88 44

Voor medische vragen en richtlijnen over het Cornonavirus

 • Bel de landelijke informatielijn van het RIVM 0800 1351
 • Bel de GGD op 0800 8446 000. De GGD krijgt veel vragen. Om wachttijden te voorkomen, kunt u eerst kijken op de website van de GGD Gelderland Midden. Vragen van artsen worden met voorrang beantwoord.

  GGD is dagelijks bereikbaar voor vragen van ouders en jongeren.
  - Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD  0-4 jaar: (088) 355 68 50 van 9.00-17.00 uur. U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de lijn.
  - Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 4-18 jaar: (088) 355 60 00 van 9.00 -17.00 uur. 

  U of uw kind kunt via de vragenlijn bellen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, die verbonden is aan de school van uw kind.

Voor een luisterend oor en hulpvragen

 • De Luisterlijn: 0900-07 67 (24/7) of chat via luisterlijn.nl
 • Rode Kruis Hulplijn: (070) 44 55 888
 • ANBO: (0348) 46 66 66 tussen 9.00 - 17.00 uur

Gemeente Scherpenzeel

 • Bel (033) 277 23 24 als u vragen heeft over onze gemeente.

Vragen?

De regering heeft een landelijk informatienummer voor vragen over het coronavirus. Op 0800-1351 kunt u tussen 8:00 uur en 20.00 uur uw vragen stellen over het virus. U kunt hen ook bellen via de tolkcontactapp.

Noodverordeningen