Maatregelen

Home > Coronavirus > Maatregelen

Maatregelen

 • Landelijke maatregelen

  Voor de meest actuele informatie zie: Rijksoverheid - coronavirus

 • Maatregelen in Scherpenzeel tegen verspreiding coronavirus

  Door het coronavirus zijn landelijke maatregelen bekend gemaakt om verspreiding tegen te gaan. Het gemeentehuis is dagelijks open van 9.00 tot 12.30 uur en telefonisch bereikbaar tot 16.30 uur.

  Burgerzaken is voorlopig alleen op afspraak beschikbaar. Maak en afspraak via (033) 277 23 24 of burgerzaken@scherpenzeel.nl. Wil je een afspraak op maandagavond, bel/mail dan vóór maandag 12.30 uur. Afspraken maken en inplannen kan op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandag van 18.30 tot 20.00 uur. 

  De gemeentewinkel (sociale team) stopt tot en met 28 april de dagelijkse inloop van 9.00 tot 12.30 uur. Wel telefonisch bereikbaar. 

  Maatregelen in Scherpenzeel

  Landelijke maatregelen

  Voor de meest actuele informatie zie: Rijksoverheid - coronavirus

  Wat houdt de noodverordening in?

  Noodverordening geldig vanaf 15 juli 2020

  Vanaf 1 juli meer ruimte mét regels

  Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de Coronacrisis. Een nieuwe stap vooruit met regels die er voor zorgen dat we elkaar de ruimte geven en samen corona onder controle kunnen houden. Vrijwel alle bedrijven, waaronder sportscholen zijn per 1 juli weer open. Uitzonderingen zijn dansvoorzieningen in discotheken. 1,5 meter afstand blijft de norm.
   
  Er zijn enkele uitzonderingen op de 1,5 meter. Bijvoorbeeld bij personen die tot een gezamenlijk huishouden behoren, en - nieuw - bij het vervoer van personen, bij het beoefenen (voor zover noodzakelijk voor het beoefenen) van sport, theater en dans (als vorm van sport of culturele uiting) of op een horecaterras, als daar een 'kuchscherm' tussen tafels is geplaatst.
  In de nieuwe noodverordening wordt onderscheid gemaakt in regels voor binnen en buiten.

  Regels voor binnen

  Per ruimte mogen 100 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn met een vaste zitplaats. Als vooraf wordt gereserveerd, bij binnenkomst een gezondheidscheck wordt gedaan en iedereen een vaste zitplaats heeft, geldt geen maximaal aantal bezoekers.
  In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties waar sprake is van een doorstroom van bezoekers geldt geen maximumaantal personen.

  Regels voor buiten

  Bij een maximum van 250 personen geldt alleen de 1,5 meter afstand. Behalve in de horeca, daar wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
  Als voor de aanwezigen vaste zitplaatsen zijn, vooraf wordt gereserveerd en een gezondheidscheck wordt gedaan en de afstand in acht wordt genomen, geldt geen maximum aantal bezoekers.
  In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties waar een doorstroom van de bezoekers is, is 1,5 meter afstand de regel en geldt geen maximumaantal personen.

  Mondkapje in het ov

  Het openbaar vervoer is weer onbeperkt beschikbaar, een mondkapje is verplicht. En zitten mensen uit een ander huishouden bij u in de auto? Dan is het advies dat iedereen een mondkapje draagt.
  Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand gelden voor kinderen en jongeren. Zo hoeven kinderen t/m 12 jaar geen 1,5 meter afstand te houden van anderen en jongeren tot 18 jaar bij elkaar evenmin. Wel moeten zij 1,5 meter afstand houden tot volwassenen.

  Versoepelingen maken basisregels nog belangrijker

  Bij al deze versoepelingen blijven de basisregels onverminderd van kracht, zoals:

  • 1,5 meter afstand houden,
  • handen wassen,
  • drukte vermijden,
  • thuis blijven bij klachten,
  • zoveel mogelijk thuiswerken.

  Voorzitter van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, hierover: "Het aantal besmettingen loopt terug, stapje voor stapje komt er meer ruimte. Het is belangrijk dat iedereen de basisregels blijft naleven. Dat is de enige manier om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en mensen ziek worden."

  De nieuwe noodverordening gaat in op 1 juli 2020 om 0.00 uur. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VGGM. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.
   

  Nieuwe noodverordening per 1 juni 2020

   Versoepeling maatregelen tot 1 september 2020

  Aangepaste noodverordening van 29 mei 2020.

  Voor meer informatie

  Informatiekaart coronavirus

  Wilt u de instructie voor de voorkoming van verspreiding en wat te doen bij klachten delen of printen? Download dan de onderstaande informatiekaart. Door de pictogrammen is deze ook duidelijk voor laaggeletterden.

  Pdf met de Basisregels voor iedereen + de versoepeling van de maatregelen vanaf 26 mei tot 1 september

  De kinderen thuis? Positieve tips om ze bezig te houden.

  Verschillende websites met ideeën voor uw kinderen om ze bezig te houden 

  Als in uw gezin veel stress ontstaat doordat uw kinderen thuis zijn en u maakt al gebruik van jeugdzorg, bel dan met uw contactpersoon bij de gemeente. Hebt u geen contactpersoon bij de gemeente, neem dan contact op met het sociale team. Dat kan ’s ochtends tussen 8.30 en 12.30 uur, via het algemene nummer van de gemeente, (033) 277 2324.

  Hulp en tips bij spanningen thuis

  We blijven in deze periode zoveel mogelijk thuis. Dat gaat in veel huishoudens goed, maar niet overal. Waar de spanningen thuis oplopen, proberen we zoveel mogelijk te helpen. Hierbij een overzicht met tips om te voorkomen dat spanningen oplopen en opties voor hulp als de spanningen te groot worden of uit de hand lopen.  
   

  Afbeelding poster wat te doen als de spanningen in huis oplopen?

  Mogen mijn kinderen nog samenspelen en met hoeveel?

  Jonge kinderen mogen gewoon met elkaar buiten spelen. Kinderen vanaf 13 jaar en met 3 personen of meer moeten 1,5 m afstand houden.

  Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang uiterlijk in juli

  Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen deze in juni, uiterlijk juli, vergoed. De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang gaat over de Corona maatregelen van het kabinet voor de periode 16 maart tot en met 28 april. Bij verlenging van de kabinetsmaatregelen rondom corona en het sluiten van de reguliere kinderopvang zal de eenmalige uitkering over een langere periode gaan. Dan kan het iets langer duren voordat u de vergoeding uitbetaald krijgt.

  Rijksoverheid vergoeding eigen bijdrage deze zomer op de rekening van de ouders.

  Met hoeveel mensen mag ik buiten samenkomen? 

  Je mag met een onbeperkt aantal samen komen, alleen met 1,5 m afstand voor mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.

  Met hoeveel mensen mag ik in mijn huis zijn?

  U mag met onbeperkt aantal mensen samen komen, maar met alleen moet je afstand (1,5 m) houden met de mensen die nietuw huishouden horen. 

  Politie handhaaft alleen bij excessen.

  Wanneer kan de voorzitter van de veiligheidsregio een gebied sluiten en wat betekent dat?

  Hij kan een gebied aanwijzen waar mensen niet mogen komen, als blijkt dat het door de hoeveelheid aanwezige mensen, moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren. Die gebieden worden bekendgemaakt op de website.

  Gaat de weekmarkt op woensdag door?

  De weekmarkt op woensdag blijft voorlopig doorgaan op de parkeerplaats van de Breehoek.

  Blijft het gemeentehuis open?

  Ja, het gemeentehuis blijft open, dagelijks tot 12.30 uur. En het gemeentehuis is telefonisch tot 16.30 uur bereikbaar.

  Bij Burgerzaken kunt u voorlopig alleen terecht op afspraak. Dit kan via (033) 277 2324 en burgerzaken@scherpenzeel.nl . De afspraak kan worden ingepland op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

  Voor een afspraak op maandagavond, verzoeken wij u vóór maandag 12.30 uur de afspraak te maken

  Wij vragen u om zoveel mogelijk telefonisch en digitaal contact op te nemen.

  Maatregelen rondom begrafenissen

  Ook voor begrafenissen en condoleances geldt dat er maximaal 30 personen, excl. personeel, tegelijk aanwezig mogen zijn. Voor een vraag over een aankomende begrafenis kunt u contact opnemen met de betreffende begrafenisondernemer.

  Erehagen bij uitvaarten mogen buiten met 1,5 onderlinge afstand.

  Hoeveel gasten mogen bij een trouwerij aanwezig zijn?

  Het aantal gasten dat bij een trouwenrij in een gebouw aanwezig mag zijn is 30, exclusief personeel. En vanaf 1 juli geldt 100 personen. De onderlingen afstand moet altijd 1,5 m zijn. 
  Als een ruimte dit niet toelaat, zal het aantal gasten beperkt moeten worden. In het gemeentehuis kunnen door de maatregelen bij trouwerijen tot 4 personen aanwezig zijn en in de trouwzaal van Huize Scherpenzeel tot 7 x 2 personen (totaal 14 personen).  Het maximaal aantal personen is exclusief het bruidspaar.

  Andere trouwlocatie

  Mocht u een andere locatie in Scherpenzeel op het oog hebben waar meer personen aanwezig kunnen zijn rekening houdend met de onderlinge 1,5 meter afstand, is het ook mogelijk om de plechtigheid te laten plaatsvinden op deze locatie. Uiteraard heeft u toestemming nodig van de eigenaar van de locatie, maar ook de gemeente stelt hier voorwaarden aan en moet toestemming geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Gemeentewinkel.

  Maatregelen

  En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om medeleven te betuigen of felicitaties over te brengen. En vergeet niet: als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

  Mijn hulp/ondersteuning (jeugdzorg, Wmo of werk&inkomen) is gestopt. Waar kan ik terecht?

  Onze aanbieders werken volgens de landelijke richtlijnen voor het omgaan met het corona-virus. Dat betekent dat alleen nog noodzakelijke hulp en ondersteuning thuis geboden wordt. Uw aanbieder houdt zoveel mogelijk telefonisch contact met u. Als dat problemen oplevert voor u en/of uw gezin, bespreek dat dan met uw aanbieder.

  Als u toch vragen houdt, bel dan met uw contactpersoon bij onze gemeente. Hebt u geen 06 nummer van een contactpersoon, neem dan contact op met het sociale team. Dat kan ’s ochtends tussen 9.00 en 12.30 uur, via ons algemene nummer, (033) 277 2324.

  GGD

  Wij zijn dagelijks bereikbaar voor vragen van ouders en jongeren op de onderstaande telefoonnummers. 

  • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD  0-4 jaar: (088) 355 68 50 van 9.00-17.00 uur. U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de lijn.
  • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 4-18 jaar: (088) 355 60 00 van 9.00 -17.00 uur. 

  U of uw kind kunt via de vragenlijn bellen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, die verbonden is aan de school van uw kind.

  Belangrijke telefoonnummers van hulpinstanties

  Wordt de minimaregeling voor kinderen tijdens de coronacrisis uitgebreid?

  Deze wordt tijdens de coronacrisis uitgebreid en kan ook gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld knutselmateriaal en gezinsspellen.

  Heeft u deze minimavergoeding al toegekend gekregen voor 2020? Dan hoeft u alleen nog bonnen in te leveren. Graag digitaal aan sociaalteam@scherpenzeel.nl

  Heeft u deze vergoeding nog niet aangevraagd en denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? U kunt het aanvraagformulier bijzondere bijstand invullen of u neemt via de e-mail contact op met sociaalteam@scherpenzeel.nl.

  Huis in de Wei gesloten voor bezoekers

  Er is beperkte bezoekregeling mogelijk.

  Dit besluit is genomen om ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen worden beschermd tegen het coronavirus.

  De vrijwilligers, die zich dagelijks in de verpleeghuizen inzetten, kunnen door gaan met hun activiteiten. Samen met het zorgpersoneel blijven zij zorg leveren, maar kunnen ook activiteiten op beperkte schaal door blijven gaan. 

  Contact

  Het is wel belangrijk om in contact te blijven met de bewoners van het Huis in de Wei. Dit kan bijvoorbeeld door videobellen of gewoon bellen.

  Afscheid mogelijk in stervensfase

  In overleg met het verpleeghuis is het nog steeds wel mogelijk is, om mensen in hun stervensfase te bezoeken. Op die manier kunnen naasten wel afscheid nemen.

  Mogen kerkdiensten doorgaan?

  Ja, dat mag, als er niet meer dan 30 personen in het gebouw aanwezig zijn, exclusief persneel. Want de noodverordening geldt ook voor religieuze bijeenkomsten. De meeste kerkdienst kunnen online worden gevolgd. Zie hiervoor de website van de betreffende kerkgemeenschap. 

  Maatregelen voor de horeca

  De horeca is weer vanaf 2 juni weer opengegaan met beperkende maatregelen.

  Zijn er regelingen voor ondernemers?

  Vragen en antwoorden voor ondernemers

  Vagen en antwoorden over hulp voor ondernemers Hopelijk staat ook úw vraag ertussen en is het antwoord voor u de gewenste informatie.

  Staat uw vraag er niet bij of wilt u méér informatie? U kunt dan contact opnemen met de coronadesk van het Ondernemersloket Barneveld waarbij de gemeente Scherpenzeel is aangesloten.

  De coronadesk is bereikbaar

  Noodpakket banen en economie

  Noodpakket voor banen en economie

  Welke vakantieparken en campings moeten nu dicht?

  Vakantieparken en campings worden niet verplicht tot sluiting. 

  •    De zwembaden mogen open zijn, ook op het vakantiepark. Er zijn wel voorwaarden voor. 
  •    Per 15 juni kunnen waarschijnlijk de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden en stranden weer open.

  Kledingcontainers zijn weggehaald

  De kledingcontainers zijn tijdelijk weggehaald. Kringtex kan vanwege de maatregelen tegen corona geen personeel inzetten om de containers te legen. Ondanks de formulieren op de containers, werden deze opengemaakt om er toch kleding in te doen. Ook werden zakken vol kleding rond de containers geplaatst. Daarom zijn de containers tijdelijk verwijderd.

  Belangrijke telefoonnummers

  Bij spoed en crisis

  • Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur per dag bereikbaar 0900 - 99 555 99
  • Veilig thuis 0800 - 20 00 (signalen bij huiselijk geweld)
  • Politie acuut 112 of het landelijke politienummer 0900 - 88 44

  Voor medische vragen en richtlijnen over het Cornonavirus

  • Bel de landelijke informatielijn van het RIVM 0800 1351
  • Bel de GGD op 0800 8446 000. De GGD krijgt veel vragen. Om wachttijden te voorkomen, kunt u eerst kijken op de website van de GGD Gelderland Midden. Vragen van artsen worden met voorrang beantwoord.

   GGD is dagelijks bereikbaar voor vragen van ouders en jongeren.
   - Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD  0-4 jaar: (088) 355 68 50 van 9.00-17.00 uur. U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de lijn.
   - Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 4-18 jaar: (088) 355 60 00 van 9.00 -17.00 uur. 

   U of uw kind kunt via de vragenlijn bellen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, die verbonden is aan de school van uw kind.

  Voor een luisterend oor en hulpvragen

  • De Luisterlijn: 0900-07 67 (24/7) of chat via luisterlijn.nl
  • Rode Kruis Hulplijn: (070) 44 55 888
  • ANBO: (0348) 46 66 66 tussen 9.00 - 17.00 uur

  Gemeente Scherpenzeel

  • Bel (033) 277 23 24 als u vragen heeft over onze gemeente.

  Vragen?

  De regering heeft een landelijk informatienummer voor vragen over het coronavirus. Op 0800-1351 kunt u tussen 8:00 uur en 20.00 uur uw vragen stellen over het virus. U kunt hen ook bellen via de tolkcontactapp.