Wie zijn wij?

In Scherpenzeel wonen ruim 10.000 inwoners in een prettige en groene omgeving. Het werkklimaat in onze groeiende en zelfstandige organisatie, met op dit moment ca 100 medewerkers is aangenaam. De werksfeer kenmerkt zich door betrokkenheid, openheid en resultaatgerichtheid met ruimte voor elkaars ideeën. Onze kernwaarden zijn dienstverlenend, krachtig en betrokken. In onze visie op dienstverlening zijn vier principes leidend, te weten ‘inlevend, gastvrij en meedenkend’.

Afdeling en functie

De organisatie van de gemeente Scherpenzeel bestaat uit een drietal afdelingen; Bedrijfsvoering, Gemeentewinkel en Ruimte & Groen. Voor de afdeling Gemeentewinkel zoeken wij een consulent Jeugd.

De gemeente heeft een sociaal team in eigen dienst. Het team bestaat uit consulenten jeugd, Wmo en Participatiewet en uit twee ambulante hulpverleners jeugd.

Wat zijn je werkzaamheden?

Als consulent jeugd voer je de Jeugdwet uit binnen het vrijwillig kader. Dit betekent dat je het aanspreekpunt bent vanaf het eerste contact van een bewoner met een hulpvraag. Je voert gesprekken waarbij de zorgen en krachten van het gezinssysteem in kaart worden gebracht. Je ondersteunt bij het maken van een plan, zet de benodigde acties uit en verwerkt deze in het registratiesysteem, Suite. Hierbij behoort ook het afgeven van beschikkingen voor geïndiceerde zorg. Je voert actieve casusregie door contacten met het gezin en de betrokken hulpverlening te onderhouden. Je bent gewend om een MDO te organiseren en voor te zitten. Daarnaast heb je kennis van het op- en afschalen van hulp binnen een gezin.

Waar nodig vraagt je rol als consulent van je dat je bemiddelt en intervenieert in crisissituaties. Je bent bekend met het maken van veiligheidsinschattingen en het opstellen en uitvoeren van veiligheidsplannen.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een Hbo-opleiding, zoals SPH of MWD. Je kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie is goed ontwikkeld en je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen, gezinnen en hun omgeving, het formuleren van de ondersteuningsvraag en het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het hulpverleningsplan.

Uiteraard beschik je over voldoende stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen, die vereist zijn bij een interventie in crisissituaties. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie en je bent geregistreerd in het SKJ.

Wat bieden wij?

Een veelzijdige functie met een afwisselend werkpakket in een collegiale en informele werksfeer. Wij bieden ruime mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 9 van de CAO gemeenten.                                           

Dit is maximaal € 4.048,00 bij een 36-urige werkweek (met peildatum 1 oktober 2020).

Tijdens je sollicitatieprocedure kijken we naar je talenten, kwaliteiten en werkervaring en doen we je een passend voorstel waarbij een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden behoort.

Bovenop je maandelijkse salaris beschik je over een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen, enzovoort.

Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van één jaar.

Herken jij je in bovenstaand profiel?

Schriftelijk reageren kun je tot uiterlijk 21 november 2021 via het e-mailadres van de gemeente Scherpenzeel: werkenin@scherpenzeel.nl. Vermeld bij je reactie het vacaturenummer: 2021-05(3).

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Jouwerke Pullen, teamleider sociaal team (telefoonnummer 06-50 18 18 86) of met Paul Georgiades, afdelingshoofd Gemeentewinkel (via het secretariaat, telefoonnummer (033) 277 23 24).

 

Deze vacatures staan gelijktijdig intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op de externe kandidaten.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.