Deze week wordt er een collecte gehouden voor Reuma Nederland. 

Deze week gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor Reuma Nederland. Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over enkele weken op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.