Deze week wordt er gecollecteerd voor de Hartstichting.

Vrijwilligers gaan deze week op pad om te collecteren voor de Hartstichting. Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over enkele weken op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.