Deze week wordt er een collecte gehouden voor Fonds Gehandicaptensport.

Deze week gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor Fonds Gehandicaptensport. Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over enkele weken op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.