Deze week gaan vrijwilligers, volgens de coronamaatregelen, op pad om te collecteren voor Leger des Heils Fondsenwerving. Het kan zijn dat deze collecte online plaatsvindt. Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over enkele weken op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.