Centrumvisie

Home > Centrumvisie > Centrumvisie

Centrumvisie

Scherpenzeel kent een gevarieerd, levendig en omvangrijk centrumgebied. Het is een dynamisch gebied waarbinnen zich veel ontwikkelingen voor doen. Met de op 15 december 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Centrumvisie Scherpenzeel wordt een kader gegeven waarbinnen deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze visie is gezamenlijk met winkeliers, bewoners en bezoekers tot stand gekomen en heeft als doel om tot een voor Scherpenzeel kwalitatief voldoende en passend voorzieningenniveau in het centrumgebied te komen.

De Centrumvisie Scherpenzeel kunt u hieronder bekijken.

Archief

Contact

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactformulier

(033) 277 23 24
Alarm- en spoednummers

Informatie openingstijden

routebeschrijving >