Voor een burgerinitiatief vraag u een formulier aan bij de raadsgriffier.

Vindt u dat de gemeente meer aandacht zou moeten besteden aan iets wat u en uw omgeving bezighoudt? Dan kunt u overwegen een burgerinitiatief in te dienen.

Wat is een burgerinitiatief?

Met een burgerinitiatief kunt u een plan op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen. Hiervoor hebt u 50 handtekeningen nodig van inwoners van de gemeente Scherpenzeel van 16 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

Om een burgerinitiatief in te dienen, vraagt u het formulier 'burgerinitiatief indienen' aan bij de raadsgriffier.

Op het formulier vult u het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen in. Daarbij geldt een aantal voorwaarden:

  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn.
  • Over het onderwerp mag de gemeenteraad in de laatste twee jaar niets besloten hebben.
  • Het plan mag niet gaan over gemeentelijk beleid.

Meer weten?

Wilt u vooraf overleggen over het indienen van een burgerinitiatief? Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw B.S. van Ginkel - Schuur

Kijk ook bij