Gemeente Scherpenzeel zoekt een nieuwe burgemeester. Dit betreft een kroonbenoemde burgemeester, die benoemd wordt voor ten minste zes jaar. De burgemeester is het visitekaartje van Scherpenzeel, vertegenwoordigt onze gemeente in de regio en provincie, is voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W en is voor de inwoners het gezicht van de gemeente.

In de gemeente Scherpenzeel wordt vanaf 13 juli de burgemeestersvacature geopend. Deze vacature staat open tot en met 24 augustus 2022. De gemeenteraad stelt een profiel op van de gewenste kandidaat. Daar wordt momenteel door (een deel van) de gemeenteraad aan gewerkt. 

Als de profielschets klaar is, wordt deze ook op de pagina geplaatst. Dit is een uitgebreide beschrijving met wensen en verwachtingen waar een Scherpenzeelse burgemeester aan voldoet. Ook het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie wordt op deze pagina opgeslagen.

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Op 7 juli 2022 stelt de gemeenteraad tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast. De profielschets wordt overhandigd aan de Commissaris van de Koning van provincie Gelderland, dhr Berends. 

Openstelling vacature

Op 13 juli 2022 wordt de vacature opengesteld en gepubliceerd.

Sluiting sollicitatietermijn

Op 24 augustus 2022 sluit de sollicitatieprocedure. 

Installatieraad

Op 15 december 2022 wordt de nieuwe burgemeester van gemeente geïnstalleerd middels de installatieraad. Deze is van 15.00 tot 17.00 uur.