Briefstemmen

 

Om het stemmen voor inwoners van 70 jaar en ouder zo veilig mogelijk te maken, kunnen zij deze verkiezingen, en ook voor de inwonerspeiling, per brief stemmen.

Bent u op de dag van de verkiezingen 70 jaar of ouder?  U krijgt automatisch (u hoeft dit dus niet aan te vragen) de documenten thuisgestuurd zodat u kunt stemmen per brief. Hieronder leggen wij uit hoe het stemmen met een briefstem gaat voor de verkiezingen en de inwonerspeiling.

Wat ontvangt u thuis?

U ontvangt in totaal 3 brieven.

 • 2 voor het briefstemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen
 • 1 voor het briefstemmen voor de inwonerspeiling.

U ontvangt deze 3 brieven niet tegelijk en op zijn laatst op 3 maart op uw huisadres.

U bepaalt zelf of u:

 • zowel voor de verkiezingen als de peiling stemt
  of
 • voor één van beide.

Welke brieven ontvangt u en hoe u kunt stemmen?

Tweede Kamer verkiezingen

 • De 1e brief met uw stempas.
  Met uw stempas kunt u zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen om voor u te stemmen of stemmen per brief.
 • De 2e brief met extra documenten heeft u nodig als u per brief wil stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij. U kunt ook hulp vragen van iemand die u vertrouwt.

Let op! U ontvangt de 2 brieven niet tegelijk. Eerst ontvangt u de 1e brief met uw stempas. Ongeveer een week later ontvangt u de andere brief met het stembiljet, de stembiljet-envelop en de retourenvelop. U heeft dus beide brieven nodig om te stemmen met een briefstem voor de verkiezingen.

Inwonerspeiling

 • 3e brief: met uw peilingpas, een toelichtingsbrief, uw stembiljet voor de peiling, twee retourenveloppen. U heeft dus alleen deze envelop nodig om per brief te stemmen voor de peiling.

  De brief voor de inwonerspeiling ontvangt u tussen 23 februari en 3 maart op uw huisadres. Als u besluit niet te stemmen, dan kunt u de brief weggooien.

Retourenvelop met uw stem inleveren

Voor beide stemmen (2e Kamer en inwonerspeiling) per brief kunt u de retourenvelop met daarin uw stem inleveren door:

 1. De retourenvelop per post te versturen voor vrijdag 12 maart 17.00
 2. De retourenvelop afgeven bij het afgiftepunt op het gemeentehuis, Stationsweg 389a.
  Openingstijden
  - woensdag, donderdag en vrijdag 10-12 maart van 9.00 - 17.00 uur
  - maandag en dinsdag 15 en 16 maart van 9.00 - 17.00 uur
  - woensdag 17 maart van 7.30 - 21.00 uur

Het afgeven mag u ook door iemand anders laten doen, bijvoorbeeld uw kind of partner.

Vragen?

Heeft nog steeds vragen over het briefstemmen, belt u dan naar: 0800 - 1351