Voor de controle voor uw bouw of verbouwing, neemt u contact op met de welstandscommissie via Omgevingsdienst De Vallei

Postbus 9024, 6710 HM Ede
T: 088 116 99 00
E: info@oddevallei.nl

Wat is het?

Als u gaat bouwen met een omgevingsvergunning, dan bekijkt de welstandscommissie uw plan en geeft haar welstandsadvies. De commissie controleert of uw bouwplan past in zijn omgeving en kijkt naar het uiterlijk van het gebouw.

Er is een kleine en grote welstandscommissie. In de kleine commissie heeft  een architect van het Gelders Genootschap en een burgerlid zitting. Zij beoordelen elke 2 weken de ingediende plannen voor een welstandsadvies. Alleen ingewikkelde plannen worden behandeld in de grote welstandscommissie. 

De beoordelingseisen kunt u bekijken in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente, onderaan deze pagina.

Als u een monument wilt bouwen of verbouwen, dan beoordeelt de monumentencommissie uw plan.

In 2024 is het de wens om de welstands- en monumentencommissie te combineren in een commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Hoe werkt het?

Deze criteria waarop de gemeente uw bouwplan toetst, vindt u in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van Scherpenzeel.

Wat moet ik doen?

Als u uw bouwplan aanmeldt bij het Omgevingsloket, zal deze ook gecontroleerd worden aan de welstands-eisen. U hoeft daar verder niets voor te doen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket(externe link). In het Omgevingsloket noemen we het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’.
  • Op verzoek nemen we hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in mee.

U hebt ook de mogelijkheid om een vooroverlegplan of principeverzoek in te dienen.

Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Online regelen

Voor uw bouw/verbouwing controleert u bij het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of niet. Ook de vergunning(en) vraag u via dit loket aan.

Omgevingsloket(externe link)