Voor de controle voor uw bouw of verbouwing, neemt u contact op met Omgevingsdienst De Vallei. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie).

Postbus 9024, 6710 HM Ede
T: 088 116 99 00
E: info@oddevallei.nl

Wat is het?

Als u gaat bouwen met een omgevingsvergunning, dan bekijkt de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap uw plan en geeft haar welstandsadvies. Deze commissie controleert of uw bouwplan past in zijn omgeving en kijkt ook naar de bijzonderheden van het gebouw.

Vanuit de commissie Ruimtelijke Kwaliteit hebben we een architect voor Scherpenzeel gekregen. Deze architect beoordeelt elke 2 weken de plannen die zijn binnengekomen voor een welstandsadvies. Alleen ingewikkelde plannen behandelt ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De eisen kunt u bekijken in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente, onderaan deze pagina.

Als u een monument wilt bouwen of verbouwen, dan controleert de monumentencommissie ook uw plan.

Hoe werkt het?

Deze criteria waarop de gemeente uw bouwplan toetst, vindt u in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van Scherpenzeel.

Wat moet ik doen?

Als u uw bouwplan aanmeldt bij het Omgevingsloket, zal deze ook gecontroleerd worden aan de welstand-eisen. U hoeft daar verder niets voor te doen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket noemen we het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’.
  • Op verzoek nemen we hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in mee.

U hebt ook de mogelijkheid om een vooroverlegplan/principeverzoek in te dienen.

Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Online regelen

Voor uw bouw/verbouwing controleert u bij het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of niet. Ook de vergunning(en) vraag u via dit loket aan.

Omgevingsloket