Deze bijzondere raadsvergadering op 7 juli (vanaf 20.00 uur) staat in het teken van de Kroonbenoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester.

Aan de orde zijn:

Profielschets burgemeester Scherpenzeel

Een belangrijke stap in de kroonbenoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is het opstellen van de profielschets.

Een afvaardiging uit de gemeenteraad is onder begeleiding van een externe deskundige en bijgestaan door de raadsgriffier aan de slag gegaan met het opstellen van de profielschets. Via een enquête zijn wensen van inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven opgehaald. Ook zijn overheidsorganisaties waar de gemeente mee samenwerkt en buur- en regiogemeenten actief benaderd. Dit alles heeft geleid tot de profielschets, die de werkgroep ter vaststelling aan de raad voorlegt.

Verordening Vertrouwenscommissie gemeenteraad Scherpenzeel

Op 5 juli heeft de raad de leden, voorzitter en secretaris van de vertrouwenscommissie benoemd en de adviseur en ambtelijke ondersteuning/vervanger van de secretaris toegevoegd.

Tijdens de profielschetsvergadering op donderdag 7 juli (vanaf 20.00 uur in De Breehoek) wordt de verordening Vertrouwenscommissie vastgesteld. Deze verordening regelt o.a. de samenstelling, ambtelijke ondersteuning, geheimhouding en verslaglegging van de taken die door de vertrouwenscommissie worden uitgevoerd.

Bijzondere gast tijdens deze vergadering is de Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland, de heer J.C.G.M. Berends.

Vergadering volgen

De gemeenteraad vergadert in Kulturhus de Breehoek. U bent van harte welkom om deze bijzondere raadsvergadering bij te wonen. De vergadering is tevens live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl) (via gemeenteraad - Vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering). U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan ook via de website. Hiervoor gaat u naar ‘vergadering terugkijken’.