Bijstandsuitkering aanvragen

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen door contact op te nemen met onze consulent participatie op werkdagen tussen 09.00 - 12.30 uur: (033) 277 23 24, keuzemenu optie 1 Sociaal Team. U kunt uw vraag ook mailen naar sociaalteam@scherpenzeel.nl.

Wat is het?

Met een bijstandsuitkering kunt u belangrijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via onze klantmanagers participatie op werkdagen tussen
09.00 - 12.30 uur: (033) 277 23 24 keuzemenu optie 1 Sociaal Team

Hoe werkt het?

U meldt uw aanvraag van de bijstandsuitkering door naar ons te bellen of te mailen. Dan kijken wij samen met u naar de mogelijkheden. 

Wij beoordelen of u recht heeft op bijstand. De bijstandsuitkering kan naast een bepaald bedrag ook een aanvulling zijn op uw inkomen als uw inkomen niet hoger is dan de bijstandsnorm (Normbedragen bijstandsuitkering | Gemeente Scherpenzeel). 

Aan een bijstandsuitkering zitten ook een verplichtingen. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk, zodat u zelf geld kunt verdienen.

Wanneer heb ik recht op een bijstandsuitkering?

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en woont in Scherpenzeel
 • U woont of verblijft regelmatig in Nederland.
 • Uw inkomen en eigen vermogen zijn niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm (Normbedragen bijstandsuitkering | Gemeente Scherpenzeel).
 • U kunt geen andere uitkering of ander inkomen krijgen waarmee uw inkomen boven de bijstandsnorm komt. Denk hierbij aan een werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of alimentatie.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen? Dan moet u altijd een samen de aanvraag voor bijstand invullen.

Let op!

Als u jonger bent dan 27 jaar, meldt u zich eerst voor de bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Wij kunnen u hierbij helpen. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Weer aan het werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). U moet er namelijk alles aan doen om zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen te kunnen verdienen, zodat u geen uitkering meer nodig heeft. Dit betekent dat als wij een baan voor u vinden, u deze moet aannemen. Ook als deze baan niet uw eerste keus is of past bij uw kennis of ervaring.

Ook als u geen uitkering van de gemeente ontvangt kunt u in sommige gevallen hulp krijgen bij het vinden van werk. Neem voor vragen bij het vinden van werk contact op met de gemeente.

Geef wijzigingen in uw leefsituatie door

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om te melden als er iets verandert in uw woon- of leefsituatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verandering in uw inkomen
 • verandering in uw woonsituatie (er komt iemand bij u inwonen, of er vertrekt iemand)
 • ander bankrekeningnummer
 • verandering in uw financiële situatie zoals de aankoop van een auto, motor of boot
 • verandering in verblijfsrecht
 • beginnen of stoppen met studeren

Geef veranderingen op tijd door. Doe dit vóór de laatste werkdag van de maand. Anders ontvangt u uw uitkering misschien niet op tijd.

Let op!

Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. 

Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet en kan of moet u de betaalde uitkering terug betalen. U kunt ook een boete krijgen.

Vrijwilligerswerk

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon van de gemeente. Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van uw stappenplan op weg naar werk. Uw contactpersoon zal samen met u kijken naar de mogelijkheden. Uw vrijwilligerswerk mag het vinden van een betaalde baan niet in de weg staan.

U kunt zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk dat bij u past. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Welzijn Scherpenzeel (Vrijwilligers - Welzijn Scherpenzeel(externe link)) voor een vrijblijvend gesprek of kijk op de online vacaturebank (Vacaturebank Welzijn Scherpenzeel(externe link)).

Als u vrijwilligerswerk hebt gevonden, neemt u contact op met de gemeente. De gemeente kijkt dan samen met u of het vrijwilligerswerk mogelijk is.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de bijstand?

De formulierenbrigade van SWO-SR kan u helpen. De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om voor de aanvraag en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Deze service is gratis. 

Kijkt u voor meer informatie op de website van de formulierenbrigade (Formulierenbrigade – SWO Scherpenzeel Renswoude (swo-sr.nl)(externe link)).

U kunt ook gebruik maken van de gratis onafhankelijke cliëntenondersteuning (Onafhankelijke cliëntondersteuning | Gemeente Scherpenzeel). De cliëntondersteuner denkt met u mee, kan advies geven of gaat met u mee als u gesprekken heeft met de gemeente of andere organisaties