Verordeningen en regels

Home > Bestuur > Verordeningen en regels

Verordeningen en regels

De door de gemeente Scherpenzeel geldende verordeningen, reglementen en beleidsregels kunt u vinden op:

Overheid.nl

De vastgestelde verordeningen en reglementen vindt u op de website www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Beleidsregels, die nog niet geplaatst zijn op bovengenoemde site, vindt u nog hieronder.