Informatie voor de kiezers

Home > Bestuur > Verkiezingen > Informatie > Informatie voor de kiezers

Informatie voor de kiezers

In de gemeente Scherpenzeel staat het u vrij om in elk stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar naar toe te gaan. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om overal in Scherpenzeel te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas laat zien dat u gerechtigd bent om te stemmen.
Het is erg belangrijk dat u de stempas niet vergeet mee te nemen, want zonder stempas kunt u niet stemmen.

Als u uw stempas kwijtraakt dan kunt u, uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis bij de afdeling Gemeentewinkel. Als u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen uw stempas en ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. Voor de verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen?

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van locaties waar een stembureau zijn:

 • Basisschool De Wittenberg, Hovenierslaan 17
 • Basisschool De Glashorst, Glashorst 24
 • Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59
 • Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2
 • CBS De Korenmaat, Korenveld 1

De stemlokalen zijn geopend van ’s morgens van 07.30 tot ’s avonds 21.00 uur.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Scherpenzeel woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Nog geen stempas ontvangen en wilt u de volmacht nu al graag regelen? Vult u dan de volmacht alvast in.

Het is wel belangrijk dat de gemachtigde niet meer dan 2 machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem tegelijk zijn/haar eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor de verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente van de provincie Gelderland en/of Waterschap Vallei en Veluwe wilt gaan stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Deze vraagt u aan bij de afdeling Burgerzaken. Dit kan schriftelijk tot en met 5 dagen voor de stemming of in persoon tot en met 1 dag voor de stemming tot 12.00 uur. In beide gevallen moet u uw stempas overleggen.

Alleen bij een referendum kunt u stemmen per briefstem.

Bent u tijdens het raadgevend referendum in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?.

Dan kunt u ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren.

Informatie

Als u vragen heeft over de komende verkiezing, dan kunt u die stellen aan het Informatiepunt Verkiezingen. U kunt het Informatiepunt bereiken via informatiepunt@kiesraad.nl en telefonisch (070) 42 67 329

Op het gemeentehuis bij de afdeling Gemeentewinkel kunt u ook informatie krijgen over de verkiezing. Het bezoekadres is Stationsweg 389a, Scherpenzeel.
Openingstijden afdeling Gemeentewinkel

Lokale verkiezingsprogramma’s

 1. GemeenteBelangen Scherpenzeel
 2. SGP
 3. CDA
 4. VVD
 5. ChristenUnie
 6. Pro Scherpenzeel.

Verkiezingen

Actuele verkiezingen

Externe link

Website Kiesraad

www.elkestemtelt.nl

Kijk ook bij