Informatie voor de kiezers

Home > Bestuur > Verkiezingen > Informatie > Informatie voor de kiezers

Informatie voor de kiezers

In de gemeente Scherpenzeel staat het u vrij om in elk stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar naar toe te gaan. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om overal in Scherpenzeel te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas laat zien dat u gerechtigd bent om te stemmen.
Het is erg belangrijk dat u de stempas niet vergeet mee te nemen, want zonder stempas kunt u niet stemmen.

Als u uw stempas kwijtraakt dan kunt u, uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis bij de afdeling Gemeentewinkel. Als u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen uw stempas en ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. Voor de verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen?

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van locaties waar een stembureau zijn:

  • Basisschool De Wittenberg, Hovenierslaan 17
  • Basisschool De Glashorst, Glashorst 24
  • Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59
  • Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2
  • CBS De Korenmaat, Korenveld 1

De stemlokalen zijn geopend van ’s morgens van 07.30 tot ’s avonds 21.00 uur.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Scherpenzeel woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Nog geen stempas ontvangen en wilt u de volmacht nu al graag regelen? Vult u dan de volmacht alvast in.

Het is wel belangrijk dat de gemachtigde niet meer dan 2 machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem tegelijk zijn/haar eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor de verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente van de provincie Gelderland en/of Waterschap Vallei en Veluwe wilt gaan stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Deze vraagt u aan bij de afdeling Burgerzaken. Dit kan schriftelijk tot en met 5 dagen voor de stemming of in persoon tot en met 1 dag voor de stemming tot 12.00 uur. In beide gevallen moet u uw stempas overleggen.

Alleen bij een referendum kunt u stemmen per briefstem.

Bent u tijdens het raadgevend referendum in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?.

Dan kunt u ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren.

Informatie

Als u vragen heeft over de komende verkiezing, dan kunt u die stellen aan het Informatiepunt Verkiezingen. U kunt het Informatiepunt bereiken via informatiepunt@kiesraad.nl en telefonisch (070) 42 67 329

Op het gemeentehuis bij de afdeling Gemeentewinkel kunt u ook informatie krijgen over de verkiezing. Het bezoekadres is Stationsweg 389a, Scherpenzeel.
Openingstijden afdeling Gemeentewinkel

Lokale verkiezingsprogramma’s

Verkiezingen

Actuele verkiezingen

Externe link

Website Kiesraad

www.elkestemtelt.nl

Kijk ook bij