Verkiezingen

Home > Bestuur > Verkiezingen

Verkiezingen

Wie mogen er stemmen?
U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement als u op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019):

  • Nederlander bent, of
  • de nationaliteit heeft van een ander land binnen de Europese Unie en zich heeft laten registreren bij uw gemeente.
  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Meer informatie voor Niet-Nederlandse kiezers

Archief