Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein (28 uur p.w.)

Home > Bestuur > Vacatures > Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein (28 uur p.w.)

Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein (28 uur p.w.)

Dit item is verlopen op 10-07-2020.

Je bent in staat om resultaatgericht te werken op het gebied van werkprocessen, inhoud en efficiency. Je werkt integraal samen met het sociale team, beleid, juristen en financiën.

Gemeente Scherpenzeel zoekt een: 

Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

voor 28 uur per week 

Wie zijn wij?

In Scherpenzeel wonen bijna tienduizend inwoners in een prettig groene omgeving. Het werkklimaat in onze gemeentelijke organisatie met bijna 90  medewerkers is aangenaam. De werksfeer kenmerkt zich door betrokkenheid, openheid en resultaatgerichtheid met ruimte voor elkaars ideeën. Onze kernwaarden zijn betrokken, dienstverlenend en krachtig.

Afdeling en functie

De organisatie van de gemeente Scherpenzeel bestaat uit een drietal afdelingen; Bedrijfsvoering, Gemeentewinkel en Ruimte & Groen. Voor de afdeling Gemeentewinkel zoeken wij een kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein met bij voorkeur juridische kennis (bezwaar en beroep). 

Wat ga je doen?

Je faciliteert de consulenten op het gebied van processen en kwaliteit, zowel inhoudelijk als administratief. Je zorgt ervoor dat de werkprocessen zo zijn ingericht dat het gemeentelijk beleid, de wetgeving correct kunnen worden uitgevoerd en dat de nodige managementgegevens beschikbaar zijn. Daarnaast maak je voorstellen tot verbetering van processen. Je stelt het kwaliteitssysteem op, bewaakt dit en voert in dit verband controle uit op de besluiten. 
De verwachtingen en planning van het team leg je met je collega's vast in een controleplan. 
Je bewaakt werkwijze van de medewerkers uit het sociale team en de kwaliteit van de diensten en geeft hier advies over. Je verricht voorbereidende  werkzaamheden voor de interne controle. Je werkt nauw samen met de coördinator sociaal team en je vervangt elkaar waar nodig.

Wat zijn je werkzaamheden?

 • Maken van en actueel houden van procesbeschrijvingen, werkinstructies, werkafspraken en documenten voor het sociale team.
 • Adviseren en ondersteunen van consulenten in het sociale team bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.
 • Adviseren van beleidsmedewerkers t.a.v. de praktische uitvoerbaarheid van (nieuw) beleid, sparringpartner voor beleid.
 • Beleid vertalen in procesbeschrijvingen en werkinstructies en toezien op een juiste toepassing van beleid.
 • Het toetsen van rapporten en beschikkingen op doelmatigheid, rechtmatigheid, tijdigheid, eenduidige registratie, dossiervorming, privacy e.d.
 • Generen van verbetermaatregelen voortvloeiend vanuit controles dan wel op basis van input vanuit de uitvoering.
 • Adviseren van het management omtrent risico's en verbeterpunten in de processen.
 • Ondersteunen van de consulenten bij bezwaar en beroep (van opstellen van verweerschriften tot aanwezig zijn bij de bezwarencommissie.

Waarom past deze functie bij jou?

Omdat je gelooft in de mogelijkheden van mensen. Jij brengt mensen in beweging. Hierbij is het voor jou geen probleem om complexe zaken te doorzien, te benoemen en op te lossen. Je bent een stevige persoonlijkheid die zich niet snel uit het veld laat slaan en altijd gericht blijft op het houden van verbinding.
    
Wat vragen wij van je?

 • HBO-werk en denkniveau.
 • Diepgaande kennis van één van de volgende wetten: Jeugdwet, Wmo, Participatiewet.
 • Algemene kennis van de overige twee wetten.
 • Kennis van de Awb (Algemene wet bestuursrecht).
 • Je maakt gebruik van jurisprudentie om je kennis up-to-date te houden.
 • Je bent proactief en overtuigend.
 • Je bent een echte verbinder.
 • Je bent een uitstekende netwerker, een inhoudelijk vernieuwer.
 • Je denkt en handelt waar nodig out of the box om te komen tot praktische, werkbare oplossingen.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je bent accuraat, zelfstandig, inventief, flexibel en stressbestendig.
 • Je kunt goed uit de voeten met een digitale(werk)omgeving.


Over welke competenties moet je beschikken?

Klant- en servicegericht, kwaliteitsbewust, flexibel, accuraat, krachtig en ondernemend.

Wat bieden wij? 

Een veelzijdige functie met een afwisselend werkpakket in een collegiale en informele werksfeer. 

Het salaris voor deze boeiende functie is afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en werkervaring. 

De functie is gewaardeerd in salarisschaal 9 van de CAR-UWO. Bij een 36-urige werkweek betekent dit een bedrag van maximaal € 3.968,00 (peildatum januari 2020). 
 
Bovenop je maandelijkse salaris beschik je over een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen, enzovoort.

Herken jij je in bovenstaand profiel? 

Schriftelijk reageren kun je tot uiterlijk 9 juli 2020 via het emailadres van de gemeente Scherpenzeel: werkenin@scherpenzeel.nl. Vermeld bij je reactie het vacaturenummer: 2020-18.

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met mevrouw Beja Burema, afdelingshoofd Gemeentewinkel. Je kunt haar bereiken via telefoonnummer (033) 277 23 24.  
 
Deze vacatures staan gelijktijdig intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op de externe kandidaten. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.