Beleidsmedewerker(s) Sociaal Domein (totaal 1,56 fte)

Home > Bestuur > Vacatures > Beleidsmedewerker(s) Sociaal Domein (totaal 1,56 fte)

Beleidsmedewerker(s) Sociaal Domein (totaal 1,56 fte)

Dit item is verlopen op 18-01-2019.

Ben je enthousiast, wil je graag verbinden, experimenteren en door- ontwikkelen, dan is deze vacature interessant voor jou.

Wie zijn wij?

In Scherpenzeel wonen we met ongeveer tienduizend inwoners in een prettig groene omgeving. Het werkklimaat in onze gemeentelijke organisatie met een kleine 75 medewerkers is aangenaam. De werksfeer kenmerkt zich door betrokkenheid, openheid en resultaatgerichtheid met ruimte voor elkaars ideeën. Kerncompetenties van de organisatie zijn: dienstverlenend, krachtig en betrokken. Voor onze inwoners is het motto: ’iedereen doet mee’. De gemeente Scherpenzeel heeft hierin een actieve rol en streeft ernaar om samen met het maatschappelijk middenveld en de inwoners een inclusieve lokale samenleving te bereiken. 

Afdeling en functie

De organisatie van de gemeente Scherpenzeel bestaat uit een drietal afdelingen; Bedrijfsvoering, Gemeentewinkel en Ruimte & Groen. Voor de afdeling Gemeentewinkel zoeken wij twee beleidsmedewerkers Sociaal Domein (totaal 1,56 fte). Voor de ene  beleidsmedewerker ligt het zwaartepunt van de taken bij de Participatiewet. Voor de andere beleidsmedewerker ligt het zwaartepunt bij de Wmo (oude en nieuwe taken). 

Regionale inbedding

Scherpenzeel werkt voor de taken in het Sociaal Domein nauw samen met de andere gemeenten in de Valleiregio. Dit betreft in het bijzonder de gemeente Barneveld.

Wat zijn je werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit beleidsadvisering en ontwikkeling op het brede beleidsterrein van het Sociaal Domein. Wat de beleidsmedewerker Participatie betreft vallen hieronder de taakvelden: inkomen- en re-integratie, participatie en garantiebanen, bijzondere bijstand en het voorkomen van schulden.

Wat de Wmo betreft vallen hier zowel de oude taken onder (hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, vervoer) als de nieuwe taken, zoals Wmo begeleiding, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

In het kader van deze functie ontwikkel je beleid, voer je beleid uit in nauw contact met de lokale samenleving en de regio en zet je, in samenwerking met het inkoopbureau, zelfstandig inkoopprocedures voor het sociaal domein uit.

In februari 2019 wordt een nieuwe integraal beleidsplan voor het Sociaal Domein vastgesteld. Uitvoering geven aan dit beleidsplan vormt een belangrijk onderdeel van de taken. Daarnaast participeer je in de diverse  (ambtelijke) samenwerkingsverbanden in  de regio FoodValley.

Waarom Scherpenzeel?

Scherpenzeel is een kleine zelfstandige gemeente. Dit betekent dat een beleidsadviseur ook een belangrijke vraagbaak is voor de uitvoerende medewerkers (klantmanagers). In deze taak worden de beleidsmedewerkers ondersteunt door de juridische kwaliteitsmedewerker.

Dit betekent wel dat van een beleidsmedewerker wordt verwacht dat hij/zij vaak de ‘spin in het web’ is die regionale en lokale doelstellingen verbindt en dat hij/zij oog heeft voor de lokale organisaties en belangen.

Tenslotte heb je als budgetbeheerder ook een rol in de planning & control cyclus en lever je financiële gegevens ten behoeve van de  kadernota, de programmabegroting, de programmarekening en bestuurlijke rapportages.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante opleiding op tenminste Hbo-niveau, goede contactuele en communicatieve vaardigheden en minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsmedewerker binnen het Sociaal Domein. In teamverband werken en het behalen van resultaten vind je belangrijk. Je bent een stabiele persoonlijkheid die onder druk kan presteren en zelfstandig beslissingen kan nemen.

Wat bieden wij?

Een veelzijdige functie met een afwisselend werkpakket in een collegiale en informele werksfeer. Wij bieden ruime mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het salaris voor deze boeiende functie is, afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en werkervaring.

De functie is gewaardeerd in salarisschaal 10 van de CAR-UWO. Bij een 36-urige werkweek betekent dit een bedrag van maximaal € 4.205,00 (peildatum januari 2018).

Bovenop je maandelijkse salaris beschik je over een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen, enzovoort.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. 

Herken jij je in bovenstaand profiel?

Schriftelijk reageren kun je tot uiterlijk tot en met 14 januari 2019 via het onderstaande emailadres van de gemeente Scherpenzeel: werkenin@scherpenzeel.nl. Vermeld bij je reactie het vacaturenummer 2018-19.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de heer Jan Schoeman, afdelingshoofd Gemeentewinkel. Je kunt hem bereiken via het secretariaat, telefoonnummer (033) 277 23 24.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.