Video's Toekomstvisie 2030

Home > Bestuur > Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 pagina > Video's Toekomstvisie 2030

Video's Toekomstvisie 2030

>

Meer informatie op www.scherpenzeel.nl/toekomstvisie

De toekomst maken we samen!


 De gemeente Scherpenzeel wil een heldere en breed gedragen toekomstvisie ontwikkelen om op korte en lange termijn de juiste keuzes te kunnen maken. Een goede visie inspireert, geeft richting aan toekomstig beleid en kan dienen als toetssteen voor beleidsbeslissingen.

De komende weken gaan we in kaart brengen waar Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen werken. Daarbij is het van belang om te denken in kansen en niet in bedreigingen. Waar ligt onze kracht als gemeente Scherpenzeel, wat maakt ons uniek, wat willen we behouden en wat niet? Daarvoor is, naast onderzoek, vooral input nodig van mensen uit Scherpenzeel.

Iedereen die een binding heeft met Scherpenzeel is dan ook van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten, want de toekomst, die maken we samen! Er zijn e-debatten waar je aan kunt deelnemen, er is een enquête en de Razende Reporter doorkruist met camera en microfoon de gemeente op zoek naar inspirerende meningen en suggesties. Laat van je lezen of horen!