Spreekrecht

Home > Bestuur > Spreekrecht

Spreekrecht

Tijdens de opinieronde bestaat de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om hun mening te laten horen. Daarom is het tweede punt op de agenda het "spreekrecht". Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl of telefonisch (tijdens kantooruren) aan mevrouw Van Ginkel-Schuur of mevrouw Methorst-de Lange, tel. (033) 277 23 24.

Ook tijdens de raadsvergadering kan een burger gebruik maken van het spreekrecht.
Het woord kan niet gevoerd worden over o.a. onderwerpen waarover in de opinieronde het woord gevoerd kon worden.

Neem voor meer informatie contact op met griffie@scherpenzeel.nl