Spreekrecht

Home > Bestuur > Spreekrecht

Spreekrecht

Tijdens de opinieronde bestaat de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om hun mening te laten horen. Daarom is het tweede punt op de agenda het "spreekrecht". Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl of telefonisch (tijdens kantooruren) aan mevrouw Van Ginkel-Schuur (griffier) of mevrouw Methorst-de Lange (griffiemedewerker), tel. (033) 277 23 24.

Voor het spreekrecht kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  1. Voorafgaand aan een agendapunt kunt u inspreken. U heeft dan maximaal vijf minuten de tijd om vragen te stellen of opmerkingen te maken over een onderwerp dat hoort bij de vergadering waarbij u inspreekt. De vergadering neemt datgene wat wordt gezegd dan mee in de discussie over het betreffende voorstel. Na uw inspraak neemt u weer plaats op de publieke tribune of u verlaat de vergaderzaal.

  2. U kunt er ook voor kiezen om na uw inspraak te blijven zitten en aan de bespreking van het betreffende agendapunt deel te nemen. Uiteraard dient u zich dan wel aan de vergaderorde te houden en de aanwijzingen van de voorzitter serieus te nemen. Hierover is bij de griffie nadere informatie beschikbaar.

Ook tijdens de raadsvergadering kan een burger gebruik maken van het spreekrecht. Het woord kan niet gevoerd worden over o.a. onderwerpen waarover in de opinieronde het woord gevoerd kon worden. Neem voor meer informatie contact op met griffie@scherpenzeel.nl